Gå til hovedindhold
Temadag
Ledelse & Bestyrelse
Medlemmer
Afholdt | Kun for medlemmer

Lokalmøde om bestyrelsesarbejde og organisationens ressourcer i Vrå

Lokalmødet inviterer til uformel dialog og debat omkring Kodeks for godt bestyrelsesarbejde og hvordan, der kan ske en styrkelse af din organisations ressourcer.

Mødet blev afholdt i Vrå den 9. oktober 2023.

Ikke tidligere har fjernvarmen været så meget i fokus som netop nu. Derfor er det vigtigere end nogensinde at have klare værdisæt for virksomhedens daglige virke.

Varmeselskaberne beretter om flere og flere forbrugere, som ikke blot ukritisk ønsker varme i radiatoren, men som interesserer sig for fjernvarmeselskabet bag, deres ledelsesformer, principper, politikker og vigtigst af alt – deres indstilling til bæredygtighed.

Derfor inviterer vi til Lokalmøde, for at belyse forskellige problemstillinger og give et vigtigt og godt rum til diskussion med kollegaer om, hvad fremtiden kræver, og hvordan vi bedst kommer derhen.

På lokalmødet drøfter vi blandt andet:

 • Kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt ESG
  • Kodeks, et værktøj for ledelse og bestyrelse – også ved rekruttering
  • ESG/bæredygtighed for fjernvarmeselskaber, der leverer varme til f.eks. virksomheder
 • Styrkelse af din organisations ressourcer
  • Samarbejde med andre selskaber evt. suppleret med outsourcing

Formålet med lokalmødet er, at deltagerne får inspiration og viden i forhold til behov og muligheder ved udvikling af både bestyrelsesarbejdet og det daglige arbejde.

Forud for lokalmødet tilbyder værten en rundvisning på værket kl. 15.00-16.00.

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser i forhold til lokaleforholdene på mødestedet.

Er lokalmødet noget for dig?

Lokalmødet er for dig, der er leder eller bestyrelsesmedlem i et fjernvarmeselskab, og som er nysgerrig på eller påtænker at opstarte en proces med bevidsthed om ledelse.

Udgangspunktet for lokalmødet er Dansk Fjernvarmes ’Kodeks for godt bestyrelsesarbejde’ samt behov for at styrke egen organisation, både i forhold til det daglige arbejde og i forhold til bestyrelsen.
Du behøver ikke at arbejde aktivt med kodeks, for at få stort udbytte af mødet.

16.00 Velkomst
Dominic Kelly, Vrå Varmeværk

Præsentation af program og indlægsholdere
Ole Juhl, Dansk Fjernvarme

16.10 Nyt fra Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarmes information til medlemmer om relevante emner, tiltag og arrangementer.
Ole Juhl, Dansk Fjernvarme

16.20 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt ESG
Klaus Lunddal Brose eller Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

 • Kodeks, et værktøj for ledelse og bestyrelse – også ved rekruttering
 • ESG/bæredygtighed for fjernvarmeselskaber, der leverer varme til f.eks. virksomheder

16.55 Gruppedebat og diskussion om Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
Gruppedebat og diskussion om tanker, erfaringer og problemstillinger.
Forud for lokalmødet fremsendes 1-2 spørgsmål, der vil blive inddraget i gruppearbejdet. Afsluttes med opsamling i plenum.

17.50 Styrkelse af organisationens ressourcer
Susanne Fløjgaard eller Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

 • Samarbejde med andre selskaber evt. suppleret med outsourcing

18.15 Aftensmad

18.45 Gruppedebat og diskussion om styrkelse af organisationens ressourcer
Gruppedebat og diskussion om tanker, erfaringer og problemstillinger.
Forud for lokalmødet fremsendes 1-2 spørgsmål, der vil blive inddraget i gruppearbejdet. Afsluttes med opsamling i plenum.

20.10 Opsamling og afslutning
Hvad har vi fået med hjem fra mødet og tanker/emner til næste lokalmøde?

20.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage inden lokalmødet.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.

Mødeleder

Ole Juhl

Ole Juhl er ansat som seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme, hvor han blandt andet arbejder med gaskonverteringer og samarbejde med kommuner.