Gå til hovedindhold

Debat

91 resultater

Prisloft på overskudsvarme er overflødigt og begrænser danske overskudsvarmeprojekter

23. aug. 2023

Rammevilkår & Regulering

Afgifter & Tilskud

Medlemmer

Flere fjernvarmeselskaber kan berette om, hvordan prisloftet på overskudsvarme sætter en stopper for deres overskudsvarmeprojekter. Prisloftet er udmøntet stik imod hensigten og begrænser en vigtig varmeressource, som skal udfase de fossile varmekilder, skriver seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme, Jens Christian Nielsen.

Ekstra elastik i tidsplanen for CCS-udbud vil give mere klima for pengene

23. aug. 2023

PtX & CCUS

Dansk Fjernvarme

Regeringen vil forsinke CCS-udbud, men der skal endnu mere elastik i tidsplanen, skriver områdechef for CCUS og PtX i Dansk Fjernvarme, Jannick H. Buhl, i dette debatindlæg.

Sådan når Danmark målene for CO2-fangst

15. aug. 2023

Afgifter & Tilskud

PtX & CCUS

Rammevilkår & Regulering

Med en negativ afgift på CO2-fangst af biogen CO2 og en fælles infrastruktur og transport vil Danmark kunne indfri målet om at fange mindst 3,2 millioner ton CO2 i 2030. Derfor bør det afklares, om en negativ CO2-afgift strider med EU’s statsstøtteregler, skriver Jannick Hauschildt Buhl, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme.

Afgift på biomasse skal ikke finansiere omlægning af erhvervsstøtte

26. jun. 2023

Varmekilder

Afgifter & Tilskud

Biomasse er en central energikilde i den grønne omstilling. Forslaget om at pålægge biomasse til energi en afgift vil derfor modarbejde Danmarks 2030-mål, skriver Dansk Fjernvarme, Green Power Denmark og DI.

Elafgiften bidrager til lavere forbrug til gavn for et presset elsystem

21. jun. 2023

Elmarked & Eltariffer

Afgifter & Tilskud

Vi skal ikke afskaffe elafgiften, der bidrager til den grønne omstilling. I stedet bør vi rydde op i afgiftssystemet, hvor afgifter skævvrider samfundet, skriver politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Prisloft for overskudsvarme modarbejder den grønne omstilling

13. jun. 2023

Rammevilkår & Regulering

Sektorintegration

Varmekilder

Alene el-omkostningerne overstiger det satte prisloft for brug af overskudsvarme i fjernvarmen. Det underminerer en helt betydelig trædesten mod klimaneutral opvarmning, at et prisloft lader overskudsvarme sive ud i atmosfæren frem for i fjernvarmenettet, mener Dansk Fjernvarme.

20220729-IKEA-Aalborg-015

Tempo risikerer at forsvinde fra naturgasudfasningen

06. jun. 2023

Konverteringer

Til Folketingets afslutningsdebat stod statsministeren på talerstolen og berettede om, at ”flere kommer over på fjernvarme”. Det er rigtigt, at fjernvarmeselskaberne har lavet rekordmange projektforslag, og fjernvarmepuljen igen er tom. Problemet er, at fastholde det høje tempo, skriver Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme.

Skæv elafgift hæmmer fjernvarmeforbrugere i at investere i elbiler

31. maj 2023

Rammevilkår & Regulering

Sektorintegration

Elmarked & Eltariffer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer til en reduceret elafgift for alt elforbrug over 4000 kWh. Det er vigtigt, for lige nu står elbilejere med fjernvarme i boligen typisk til at betale væsentlig mere for at oplade elbilen sammenlignet med et hus opvarmet med en varmepumpe, skriver analysechef i Dansk Fjernvarme, Jesper Koch, i dette debatindlæg, der har været bragt i Jyllands-Posten.