Gå til hovedindhold

Analyser

47 resultater

Samtidig udbygning af el- og varmeinfrastruktur

15. sep. 2023

Sektorintegration

Analyser & Udvikling

Forsyningssikkerhed

F&U-rapport 2020-11: Samtidig udbygning af el- og varmeinfrastruktur: Projektet omhandler casestudier i Ny Højen ved Kolding. I to scenarier regnes på belastning af elnettet, herunder fjernvarmens fleksibilitetsgevinst for elnettet og de besparelser, elnettet kan opnå eller udskyde ved forsyning med fjernvarme frem for individuelle varmepumper.

Digitalisering og datadreven drift i danske fjernvarmeselskaber

30. mar. 2023

Digitalisering

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme har udarbejdet et inspirationskatalog med 18 eksempler på digitalisering og datadreven drift i danske fjernvarmeselskaber.

Drejebog for fossilfri spidslast

03. feb. 2023

Varmekilder

Produktion

Grøn Energi har for Energistyrelsen udarbejdet en drejebog for fossilfri spidslast i fjernvarmesystemet. Formålet med drejebogen er at øge vidensgrundlaget omkring fossilfri spidslast i små og mellemstore fjernvarmeselskaber for at fremme udrulningen af de fossilfrie løsninger.

Power-to-X og fjernvarme

12. maj 2021

PtX & CCUS

Sektorintegration

Analyse fra Grøn Energi, TVIS og Cowi konkluderer, at fjernvarme i høj grad kan bidrage til at gøre PtX til en succes i Danmark. Der er dog udfordringer, som rapporten kommer med løsningsforslag til. 

20210302-SvendborgVarmepumpe-007

Elbaseret fjernvarme

19. mar. 2021

Produktion

Varmekilder

Analysen undersøger konsekvenserne for et fjernvarmeværk, hvis omstillingen væk fra fossile brændsler baseres udelukkende på elbaseret varmeproduktion. 

Skæv elafgift hæmmer grøn omstilling

09. feb. 2021

Afgifter & Tilskud

Analyser & Udvikling

Analyse fra Grøn Energi viser en favorisering af huse med elopvarmning. Det giver en markant rabat på elbilsopladning, som huse med fx fjernvarme ikke kan få.

Effektiviseringspotentiale ved udnyttelse af værksinterne varmekilder

22. jan. 2021

Varmekilder

Varmepumper & Elkedler

Et netop afsluttet EUDP-projekt om udnyttelse af en elvarmepumpe til køling af et fjernvarmeværks lagertank, viser nye muligheder for intern drift. Grøn Energi har i en ny analyse bidraget til projektet, der finder både økonomiske og miljømæssige besparelser.

Fuldlasttimer 2020

17. nov. 2020

Elmarked & Eltariffer

Analyser & Udvikling

Analysen beskriver udviklingen i antallet af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder fra 2010 til 2019.