Gå til hovedindhold
Kursus
Varmepumper & Elkedler
Produktion
Overtegnet

Drift af store varmepumper

Få viden om virkemåden af store varmepumper, og hvordan du sikrer optimal drift af dem.

Store varmepumper er vigtige for Danmarks grønne omstilling og er idriftsat en lang række steder i fjernvarmeselskaber, på spildevandsanlæg, gartnerier og i industrien.

På dette tredagskursus får du en grundlæggende forståelse for, hvordan store kompressionsvarmepumper/mekaniske varmepumper er opbygget og fungerer.

Derudover får du gennem konkrete eksempler en viden om, hvilke faktorer du skal være opmærksom på for at sikre en optimal drift, der både tilgodeser tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold.

Det lærer du på kurset

På kurset veksles der mellem teorigennemgang, opgaver, praktiske øvelser i laboratorie og erfaringsudveksling.

 • Få indsigt i perspektiverne for anvendelse af store varmepumper i den grønne omstilling
 • Få viden om opbygning og virkemåde af store luft til vand samt vand til vand varmepumpeanlæg
 • Få forståelse for forskellige kølemidlers egenskaber og GWP
 • Få forståelse for COP via gennemgang af systemerne i h log p diagram og beregning af COP-faktor
 • Få viden om lovgivning og regler for varmepumpeanlæg samt miljøkrav, herunder kemisk risikovurdering og APV samt udledning til nærmiljø
 • Lav praktiske øvelser på varmepumpeanlæg
 • Få indblik i, hvordan varmepumpen drives optimalt økonomisk og teknisk ift. øvrige produktion
 • Få viden om samspillet mellem varmepumper og el-systemet
 • Få gode råd til daglige rutiner ved pasning af VP-anlæg
 • Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, som skal sikre optimal drift af store varmepumper (kompressionsvarmepumper/termiske varmepumper). Det kan bl.a. være i et fjernvarmeselskab, et spildevandsanlæg, på et gartneri eller i industrien.

Undervisere

Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme og relevante indlægsholdere med praktisk erfaring med store varmepumper.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

09.30 Velkomst og præsentation

09.45 Perspektiver for anvendelse af varmepumper i den grønne omstilling
Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

10.30 Pause

10.45 El-systemet
Jens Christian NIelsen, Dansk Fjernvarme

11.30 Opbygning og virkemåde
Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

 • Termodynamik
 • Komponenter

12.00 Frokost

12.45 Opbygning og virkemåde, fortsat
Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

13.30 Intro til Egtved Varmeværk

14.00 Kaffe og kage

14.15 Transport til Egtved Varmeværk – Lergårdvej 9, 6040 Egtved

14.40 Rundvisning på varmepumpeanlægget i Egtved
Leif O. Rasmussen, Egtved Varmeværk

 • Varmeeffekt: 2,10 MV
 • Drivenergi: El
 • Kølemiddel: Butan/Isobutan
 • Idriftsat: 2020

16.00 Tak for i dag – herefter afgang til hotellet

18.30 Middag på hotellet

08.15 Opbygning og virkemåde
Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

 • COP & h log p
 • Kølemidler
 • Energiforbrug
 • Virkningsgrader
 • 1-trins versus 2-trins varmepumpe og anlægstyper

9.45 Pause

10.00 Olie på kølekompressorer (delvist på engelsk)
Alex Panov, PetroCanada samt Jens Runge og Thorbjørn Byg, Petro Chem

12.00 Frokost

12.45 Indledning til praktiske øvelser

13.45 Praktiske øvelser
Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

 • Prøvestande

Der vil blive indlagt pause med kaffe og kage undervejs.

16.00 Tak for i dag – herefter afgang til hotellet

18.30 Middag på hotellet

08.15 Lovgivning
Asbjørn Andresen, FORCE Technology

09.30 Pause

09.45 Driftserfaringer og gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg
Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

 • NH3’s egenskaber fordele/ulemper (er det mest brugte kølemiddel og et af de ældste)
 • Generel sikkerhed
 • Et-trins/to-trins kompressorer iht. H-log P diagram og kapacitetsregulering
 • Stempel/skruekompressor
 • Energioptagere
 • Pumpedrift/stænkudskillerdrift
 • Luft i anlæg – hvordan konstateres og udbedres det?
 • El-tilslutning – forskellige muligheder
 • Olie i anlægget
 • Sammenspil med den øvrige varmeproduktion
 • Øvelse og dialog

Der vil blive indlagt pause undervejs.

12.00 Frokost

12.45 Driftserfaringer og gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg, fortsat
Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

14.30 Afslutning og evaluering

14.45 Tak for i dag

Pris for ophold er angivet pr. nat og inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart. 

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.