Gå til hovedindhold
Kursus
Biomasse
Produktion

Optimal prøveudtagning og fugtmåling af brændsel

Få styr på hele processen for fugtmåling af træpiller, halm og flis og bliv skarp på valg af målemetode.

Det kan være udfordrende at måle fugt i brændsler og at udtage en retvisende prøve. Det samme gælder for valg af rette målemetode, hvad enten det drejer sig om stationære målinger som f.eks. tørre/veje-metoden, måling med spyd og online måling med NIR eller mikrobølger. 

På dette kursus går vi derfor i dybden med hele processen for en fugtmåling på både træpiller, halm og flis. Vi ser på de forskellige typer af brændsler, og skaber et overblik over udfordringer de udfordringer, som er ved dem hver især. Her har ikke blot vand, men også f.eks. askeindhold betydning for brændslets kvalitet.

På kurset lærer du

På kurset får du bedre forudsætninger for at foretage så præcise fugtmålinger som muligt. Du får værktøjer til og forståelse af, hvordan du bedst muligt måler fugt, og hvor kilderne til fejl kan være. Derudover får du en indsigt i, hvordan du bedst prøveudtager, og hvilket udstyr du bør vælge i processen for at måle fugt.

Vi begynder med prøveudtagning og hvordan dette foretages bedst muligt. Dernæst ser vi på, hvordan en prøve behandles, hvilket udstyr der bør anvendes, og hvordan udstyret kalibreres korrekt. Vi giver også indsigt i, hvor der kan være måleusikkerheder, som du skal tage højde for. Formålet er at minimere måleusikkerhederne i processen for fugtmåling.

Følgende praktiske øvelser og værktøjer indgår i kurset:

  • Praktiske øvelser omkring prøveudtagning, som illustrerer hvordan du bedst muligt udtager en prøve
  • Neddeling af prøve i vores biomasselaboratorium
  • Gennemgang af udstyrsmuligheder og hvilke informationer forskelligt udstyr giver, og hvad du bør vælge i processen (foregår i biomasselaboratorium)
  • Måleusikkerhed – få Teknologisk Instituts svar på, hvad vi opererer med i forhold til måleusikkerhed, og hvor præcis en måling kan blive.

Kurset afholdes hos Teknologisk Institut, og deres laboratoriefaciliteter benyttes til de praktiske øvelser.

Er kurset noget for dig

Kurset er for dig, som er ansat i et fjernvarmeselskab og arbejder med fugtmåling både mekanisk og online. Kurset er også for dig, som vejleder og/eller udfører målinger for fjernvarmeselskaber.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.30.

09.00 Velkomst og introduktion

09.30 Prøveudtagning + Neddeling: Teori – usikkerhed

10.45 Kaffepause

11.00 Prøveudtagning + Neddeling: Praktiske aspekter og øvelser

12.00 Frokost

12.45 Rundvisning

13.15 Fugt og brændværdi (teori)

13.45 Tørre/veje-metoden

14.00 Kaffepause

14.15 Forskellige metoder til fugtmåling

14.45 Justering / kalibrering / usikkerhed + samlet usikkerhed

15.15 Afrunding / spørgsmål

15.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.