Gå til hovedindhold
Ledelse & Bestyrelse
Dansk Fjernvarme

Der er mange muligheder for at forbedre rekrutteringen

Fjernvarmeselskaber har flere strenge at spille på, hvis de vil styrke rekrutteringen til både bestyrelse og ansatte. Det mener Karen Dich, der er oplægsholder på PULS 2023.

08. maj 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Det har været et gennemgående tema på mange møder med fjernvarmeselskaber, og det går også igen i fx den årlige Medlemsundersøgelse: Fjernvarmeselskaber efterlyser inspiration og vejledning til, hvordan de kan sikre den fremtidige rekruttering af både arbejdskraft og medlemmer til bestyrelsesarbejdet.

  Det bliver derfor et af de centrale emner på PULS 2023 – det årlige træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere i fjernvarmesektoren – der bliver afholdt den 22. juni i Fjernvarmens Hus i Kolding.

  En af oplægsholderne er Karen Dich, der ikke mindst har gjort sig bemærket i debatten om ligestilling. På PULS 2023 skal hun tale om både diversitet og inklusion i forsyningssektoren.

  - Hvis man gerne vil skabe en bedre repræsentation i sin organisation - både på gulvet og oppe i bestyrelseslokalerne - så er der flere ting, man kan sætte ind med, siger hun og nævner, at noget så enkelt som den måde, en virksomhed præsenterer sig over for potentielle ansatte, kan gøre en markant forskel.

  - Er der kun mænd i billedmaterialet, vil jeg stille spørgsmål ved, hvordan de vil få kvinder til at se på virksomheden? I forsvaret har de fx altid lige mange mænd og kvinder med til hverve-aktiviteter - også selvom det ikke matcher den reelle kønsfordeling i forsvaret. Det sker alene, fordi det tiltrækker flere kvinder, forklarer Karen Dich.

  Det kan måske være en fordel af have et eller flere medlemmer, der tør stille ”de dumme spørgsmål” og i stedet kan bidrage med andre kompetencer, der kan komplementere bestyrelsen som helhed

  Karen Dich

  Kompetencer

  Hun fortæller, at det også kan handle om de ord, et fjernvarmeselskab bruger i sit jobopslag eller en bestemt tone. Nogle ord er maskulint eller feminint ladede, så man kan prøve med at finde de neutrale, og så bør man også overveje at blive meget konkrete på de kompetencer, som man efterspørger.

  Og særligt kompetencerne kan være en udfordring, hvis fjernvarmeselskaberne er på udkig efter kvinder til bestyrelsesposterne. Hun opfordrer til, at bestyrelserne overvejer nødvendigheden af, at alle medlemmer ved enormt meget om fjernvarme.

  - Det kan måske være en fordel af have et eller flere medlemmer, der tør stille ”de dumme spørgsmål” og i stedet kan bidrage med andre kompetencer, der kan komplementere bestyrelsen som helhed, siger hun og nævner, at det kan være kommunikation, viden om eller fra andre sektorer eller mere humanistiske kompetencer.

  Tænk forfra

  Karen Dich peger på, at det i det hele taget kræver en anden tilgang, hvis et fjernvarmeselskab skal tiltrække kvinder til bestyrelsen. Hun påpeger, at kvinder helt generelt er tilbageholdende med at søge mod bestyrelser, hvis de ikke kender virksomheden og heller ikke kender nogle af de ansatte.

  Derfor skal man række ud til kvinderne – fx genne sine venner og bekendte eller netværk.

  - Og hvis du møder en dygtig kvinde, så spørg hende og vend tilbage senere igen, når hun har haft tid til at tænke over din opfordring.

  I det hele taget mener Karen Dich, at fjernvarmeselskaberne skal tænke forfra på mange måder i forhold til rekruttering, hvis man gerne vil have en større diversitet, end det er tilfældet i dag. Det gælder fx brugen af eksisterende netværk indenfor sektoren.

  - Hvis man særligt i bestyrelsessammenhæng benytter sig af sine eksisterende netværk, så ender man højst sandsynligt med at hyre nogle, der ligner dem, der i forvejen er i bestyrelsen. Og så tvivler jeg på, at man øger diversiteten og inklusionen.

  Andre klikkede på...