Gå til hovedindhold

Fuldlasttimer 2020

Analysen beskriver udviklingen i antallet af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder fra 2010 til 2019.

Indhold

  Grøn Energi har offentliggjort den årlige analyse af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder. Antallet af fuldlasttimer var i 2019 uændret i forhold til året forinden og elkapaciteten var stabil. 

  De decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker har gennem den seneste periode på 10 år oplevet stort fald i elproduktionen, mens kapaciteten har været stabilt omkring 1250 MW. Ved udgangen af 2018 gik snakken således på, om enhederne fortsat ville have en rolle, da man stod til at miste et væsentligt støttebeløb i form af grundbeløbet. Det forventede fald i elkapacitet er udeblevet i 2019, og det lader til, at fjernvarmeselskaberne lader deres naturgasfyrede kraftvarmeenheder blive stående.

  Dette kan blandt andet skyldes, at mange kraftvarmeenheder er afskrevet, hvorved fjernvarmeselskaberne kan beholde anlæggene uden store omkostninger. Anlæggene kan således agere spids- og reservelast for fjernvarmeselskabet samt deltage i balanceringsmarkederne for el.

  En rekordstor vindproduktion i 2019 reducerede den gennemsnitlig elpris en smule, hvilket ikke er en fordel for kraftvarmeenhederne. Samtidig har en lav naturgaspris haft den omvendte effekt på produktionen. Samlet var antallet af fuldlasttimer i 2019 stagneret i forhold til året forinden – i alt ca. 1100 fuldlasttimer i 2019. 

  Tidligere udgaver

  Nederst kan du se tidligere udgaver af analysen. Under analysen fra 2017 er der også en video, der forklarer, hvordan beregningerne hænger sammen. 

  Fuldlasttimer 2020

  Tidligere udgaver

  Grøn Energi har offentliggjort den årlige analyse af fuldlasttimer for decentrale primært naturgasfyrede kraftvarmeenheder. Analysen viser, at der fra 2017 til 2018 en sket en stigning på 20 procent. Det betyder, at kraftvarmeenhederne på naturgas i Danmark har kørt 20 procent mere i 2018 end i 2017.

  Analysen viser, at det blandt andet skyldes højere elpriser, men stigningen kunne have været endnu højere, hvis der ikke også var relativt høje gaspriser i 2018.

  Samtidig viser analysen, at elkapaciteten ligger stabilt på ca. 1250 MW. Det betyder, at der hverken er kommet flere enheder til eller er blevet skrottet enheder.

  Det bliver spændene at se analysen næste år, når vi har data for 2019. Her vil man for alvor kunne se, om bortfaldet af grundbeløbet har påvirket elkapaciteten.

  Derudover kan man af analysen udlede, at det typisk er de største anlæg, der har rigtig mange fuldlasttimer, mens de små anlæg - som der er klart flest af - har meget få.

  Antallet af fuldlasttimer fra termisk produktion afhænger i høj grad af mængden af fluktuerende produktion i elsystemet. Specielt elpriserne har stor indflydelse på driften af de naturgasfyrede kraftvarmeenheder, som typisk leverer spidslast i perioder med højt elforbrug. De decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker har gennem den seneste periode oplevet stort fald i elproduktionen, mens kapaciteten har været konstant. Med et fald i vindproduktionen i 2016 oplevede værkerne en stigning i elprisen, hvilket betød øget produktion. Dette har gentaget sig i 2017.

  Mens elkapaciteten i 2017 har været stabil er antallet af fuldlasttimer fra de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder steget fra 865 timer i 2016 til 918 timer i 2017, hvilket er en stigning på ca. 6 %. Både elprisen og gasprisen er steget og der har altså følgelig været et mindre opsving i antallet af fuldlasttimer for disse enheder.  Elkapaciteten var i 2016 ca. 1250 MW mens den i 2017 er faldet til 1225 MW. Elkapaciteten på de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder er stabil, da mange enheder afventer grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018.

  Der er stor spredning på hvor mange fuldlasttimer de enkelte anlæg har. Størstedelen af de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder har under 250 fuldlasttimer om året. Tendensen er, at få enheder får flere driftstimer, mens flertallet af enhederne får færre driftstimer. Samtidig har de anlæg med størst elkapacitet typisk et højere antal fuldlasttimer end anlæg med en lille elkapacitet.

   

  De decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker har gennem den seneste periode oplevet stort fald i elproduktionen, mens kapaciteten har været konstant. Med et fald i vindproduktionen oplevede værkerne i 2016 en stigning i elprisen, hvilket har betyder øget produktion.

  Analysen beskriver antallet af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker i perioden 2010 til 2016. Antallet af fuldlasttimer steg i gennemsnit fra 480 i 2015 til 865 i 2016. Dette opsving hænger sammen med lave gaspriser i 2016, der reducerer de totale driftsomkostninger.

  Ud fra fordelingen af fuldlasttimerne fremgår det, at 66 procent af decentrale naturgasfyrede værker havde færre end 250 fuldlasttimer i 2016, mens det i 2015 var 59 procent af værkerne. Tendensen i 2016 er dermed, at få enheder får flere driftstimer, mens flertallet af enhederne får færre driftstimer. 

  Analysen betragter yderligere den marginale elproduktionspris for en naturgasfyret kraftvarmeenhed. Det vurderes på baggrund af beregningerne, at antallet af driftstimer i 2017 vil stagnere eller falde en smule, men dog være over 2015-niveau. 

  Se også