Gå til hovedindhold
Temadag
Elmarked & Eltariffer
Forsyningssikkerhed

Temadag om elektrificering og elkedlers rolle i fremtidens el- og varmeforsyning

Elektrificering af fjernvarmen stiller nye krav og åbner nye muligheder for fjernvarmeproduktion, og derfor sætter vi fokus på, hvordan fjernvarmen og særligt elkedler spiller sammen med elsystemet og elmarkedet.

Når man kigger på elektrificering af fjernvarmen, så springer det i øjnene, at der er investeret i rigtigt mange elkedler.

På temadagen vil vi derfor fokusere på de mange elkedler, der er installeret, og sammen med Energinet lægger vi op til en åben og aktiv drøftelse af, hvad elkedlers rolle er i fremtidens elsystem. Programmet vil give mulighed for at dele erfaringer og oplevelser vedrørende elkedler.  

Du vil også få et indblik i den aktuelle debat om kraftvarmens rolle som en nøgleaktør i elforsyningssikkerheden, og hvordan dit fjernvarmeværk kan omlægge til elbaseret varmeproduktion og samtidig holde varmeprisen i ro i et usikkert elmarked.

Er temadagen noget for dig?

Temadagen er relevant for dig, hvis dit fjernvarmeværk er i gang med eller overvejer omlægning til elbaseret fjernvarmeproduktion. Dagen er særlig relevant, hvis du allerede har en elkedel som del af produktionsmikset.

Temadagen henvender sig til både driftsledere og bestyrelsesmedlemmer.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

09.30 Velkomst og indledning
Michael Søgaard Schrøder, Dansk Fjernvarme

09.45 Hvad sker der på elmarkederne lige nu?
Fjernvarmeselskaberne er aktive på mange elmarkeder og samarbejder ofte med de balanceansvarlige. Centrica, der er en af flere balanceansvarlige, giver en status på, hvilke markeder fjernvarmeselskaberne skal være opmærksomme på, og hvilke ændringer der på vej. Samtidig tager vi også drøftelse af, hvordan samarbejdet mellem den balanceansvarlige og fjernvarmeselskabet fungerer i praksis.
Mikkel Hesselbæk, Head of Optimisation Portfolio Management, Centrica

10.15 Muligheder med store varmepumper
DIN Forsynings nye HOFIM-varmepumpe skal i drift. Den har CO2 som kølemiddel og skal både levere grøn varme til forbrugerne i Esbjerg-området og systemydelser til elsystemet. Få et indblik i DIN Forsynings strategi.
Claus A Nielsen, forretningsudviklingschef, DIN Forsyning

10.45 Pause

11.05 Kraftvarmens rolle i fremtiden
Der er en brændende platform, når det kommer til elforsyningssikkerhed. De største aktører på elmarkedet peger entydigt på, at der kommer flere afbrudsminutter i fremtiden. Afbruddene bliver ikke alene flere end det politiske planlægningsmål, men kan i nogle situationer strække sig til flere dage i træk. Sammen med Energistyrelsen dykker vi ned i problemstillingen, og Energistyrelsen fortæller om de overvejelser og initiativer myndighederne kigger på.
Sigurd Lauge Pedersen, chefkonsulent, Energistyrelsen

11.35 Præsentation af analyse om eksisterende termiske anlæg
Klimarådet har i deres seneste rapport foreslået, at der investeres i nye gasturbiner, der skal understøtte elforsyningssikkerheden. Dansk Fjernvarme har i den forbindelse lavet en analyse, der sammenligner omkostningerne ved at etablere et nyt gasturbineanlæg med levetidsforlængelse af de eksisterende kraftvarmeværker.
Bettina Aagaard Vester, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

12.00 Voxpop: Hvad er jeres planer for de decentrale kraftvarmeanlæg?

12.20 Frokost

13.00 Elkedlers rolle i elmarkedet
Energinet og Dansk Fjernvarme har indledt et samarbejde for at belyse situationen for elkedler. Samtidig kigger vi også i krystalkuglen for de fremtidige rammevilkår for elkedler. Energinet fortæller om samarbejdet, og hvordan de ser elkedlers rolle i elsystemet.
Jesper Wonsbek Buck, Energinet

13.20 Tarifering af elforbrugere
Tarifmodel 3.0, herunder også kapacitetstariffer, implementeres i netvirksomheder over hele landet. Men hvad er baggrunden for de nye tariffer, hvordan virker de i praksis og er der flere ændringer på vej?
Jens Tang, direktør i Sikkerhed & Compliance og Daniel Christian Hedrich Christiansen, specialist i Sikkerhed & Compliance, Netvirksomheden N1

13.40 Hvad sker der med investeringer i nye elkedler lige nu?
Økonomien i elkedler er stærkt afhængig af tariffer og priser på systemydelser. Men kan det stadig betale sig at investere i elkedler med de nye eltariffer?
Grethe Hjortbak, teamleder, PlanEnergi

14.00 Kaffe og kage

14.15 Fælles drøftelse om erfaringer med drift af og investeringer i elkedler
Vi sætter gang i en fælles drøftelse, hvor vi beder om jeres erfaringer med drift af elkedler. Har I ændret driftsmønster? Er der nogen, der overvejer helt at lukke elkedler? Er der en øget risiko for tab på elmarkederne?
Jesper Koch, analysechef, Dansk Fjernvarme

15.00 Regler for bud på elmarkederne
Det er vigtigt at være opmærksom på både danske og internationale regler for bud på elmarkederne. Her får du en introduktion til de væsentligste principper, som man skal tage højde for i den daglige drift og indmelding af bud på elmarkedet.
Niels Duelund, fuldmægtig, Forsyningstilsynet

15.25 Opsamling og afslutning på dagen
Michael Søgaard Schrøder, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 23. maj 2024.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.