Gå til hovedindhold
Analyser & Udvikling
Sektorintegration

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

24. jan. 2023
 • Læs op

Indhold

  FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal øge beskæftigelse, indtjening og eksport blandt fjernvarmevirksomheder i Region Midtjylland. Samtidig skal programmet sikre en grønnere og mere fleksibel regional varmeforsyning og styrke det regionale fjernvarmeforskningsmiljø.

  Projektet indeholder flere faser:

  - Screening af varmeværker

  Varmeværker i regionen, der endnu ikke havde afsøgt mulighederne for at reducere brugen af fossile brændsler, er blevet screenet. Formålet var at inspirere værkerne til VE-indsats og få afdækket relevante potentialer for investeringer i vedvarende energi. I alt 67 værker medvirkede i screeningen, der medførte en massiv viden om deres status og muligheder for integrering af vedvarende energi. Flere af værkerne fik identificeret projekter, der gjorde at de kunne søge om rådgivningstilskud i den efterfølgende fase.

  - Tilskud til rådgivningsforløb

  17 varmeværker har efter ansøgning fået tilskud til et forløb med specialiseret rådgivning, hvor der har kunne foretages beregninger af rentabiliteten i konkrete projekter for indførelse af VE-teknologi, således at der kunne skabes et beslutningsgrundlag for realisering af et projekt. Rådgivningsforløbene er afsluttet, og har resulteret i igangsættelse og tilskud til demonstrationsaktiviteter.

  - Tilskud til demonstrationsprojekter i perioden 2015-2018

  Der er igangsat en 10 konkrete demonstrationsprojekter. Tilskuddet er målrettet varmeværker og fjernvarmevirksomheder i Region Midtjylland, og skal bidrage til at udvikle et fjernvarmesystem, der er integreret i et samlet energisystem baseret på vedvarende energi.

  På nuværende tidspunkt er screenings og rådgivningsforløb er gennemført, mens de fleste demonstrationsprojekter er ved at blive gennemført.

  Rapport FjernvarmeVækst
  Rådgivningsforløb - opsamling

  Se også