Gå til hovedindhold
Kursus
Ledelse & Bestyrelse
Medlemmer
Udbydes løbende

Facilitering af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Få hjælp til at gennemgå Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i jeres selskab og stå stærkere i bestyrelsesarbejdet.

Samfundsmæssige udfordringer sætter bestyrelserne i forsyningssektoren under et stort pres, og derfor øges behovet for, at I som bestyrelse bliver klædt på til at kunne håndtere det.

Det er afgørende, at I som selskab vedvarende viser, at I leverer på forsyningssikkerhed, involvering, effektivitet, beredskab, klimahensyn m.m. En af de anbefalede måder at sikre bestyrelsesarbejdet, er via arbejdet med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Skal I i gang med at arbejde mere indgående med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, men har I brug for hjælp fra en ekstern til at facilitere processen, så kan I booke en konsulent fra Dansk Fjernvarme, som vil guide jer grundigt igennem samtalen om kodeksets 24 anbefalinger.

Prisen for et facilitetsforløb indbefatter

  • En forventningsafstemning på et online formøde med jeres bestyrelsesformand og direktør/driftsleder
  • Et fire-timers fysisk møde hvor kodeks gennemgås med bestyrelsen, ledelsen og evt. suppleanter
  • En skriftlig redegørelse for de 24 anbefalinger med stikord fra gennemgangen
  • Et online opfølgningsmøde med bestyrelsesformand og direktør/driftsleder, hvor væsentlige nedslagspunkter gennemgås, så I bedre kan prioritere de indsatser, som skal laves i forlængelse af gennemgangen

Det fysiske møde foregår hos jer lokalt. I skal selv sørge for at booke et egnet lokale og forplejning. Om det er hos jer selv eller på en lokation i nærområdet, er helt op til jer. I kan også holde det fysiske møde i Fjernvarmens Hus i Kolding til gældende lejepris.

Vi finder sammen en dato og et tidspunkt, som passer godt for jer.

Er forløbet noget for jer?

Faciliteringen er for jer som fjernvarmeselskab, som vil gennemgå Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Vi opfordrer til, at selskabets bestyrelse, ledelse og evt. suppleanter deltager i det fysiske møde.

Hvad koster det?

Det koster 10.000 kr. ekskl. moms + kørselsomkostninger for hele forløbet.

Der er en merudgift ved afholdelse i weekender på 3.000 kr. ekskl. moms.

I afholder selv udgifter til forplejning og eventuel leje af lokaler.

Vil du høre mere?

Skriv til os via nedenstående formular, hvis du gerne vil kontaktes omkring et forløb med facilitering af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Kontakt os