Gå til hovedindhold
Analyser & Udvikling
Sektorintegration

Inspirationskatalog for samarbejde mellem virksomheder og fjernvarmeselskaber

Grøn Energi har stået i spidsen for tilblivelsen af et nyt inspirationskatalog, der skal inspirere både virksomheder og fjernvarmeselskaber til fælles samarbejde. Kataloget blev lanceret den 27. januar 2020 – og en ajourført version er lagt online den 17. februar.

17. feb. 2020
Ældre end 24 mdr.
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Der er gode muligheder for at inspirere virksomheder og fjernvarmeselskaber til at investere i et fælles samarbejde. Succeshistorierne findes derude. Ideer til nye forretningsmodeller findes i skitseform, men skal udvikles yderligere, og de skal udbredes. Interessen fra både virksomheder og fjernvarmeselskaber findes i varierende grad, når potentialet ikke virker diffust. Det, der mangler, er hjælp og inspiration, så virksomheder og fjernvarmeselskaber sætter sig sammen i en tålmodig dialog, så det bliver muligt at opdage uudnyttede synergier.

  Den primære leverance i dette projektet er derfor udarbejdelse af et inspirationskatalog til virksomheder og fjernvarmeselskaber. Formålet er at inspirere til at etablere en tålmodig og gensidig nysgerrig dialog, som afdækker nye og billigere løsninger for begge parter.

  Et eksempel på godt samarbejdet er gennemført i Bjerringbro, hvor Grundfos har etableret et fjernkølenet på deres campusområde og i fællesskab med fjernvarmeselskabet etableret et varmepumpeanlæg med ATES og samproduktion af varme og køl. Grundfos og fjernvarmeselskabet sparer årligt til sammen tre millioner ved at integrere køle- og varmebehov. Her er der netop gjort meget ud af at forstå hinandens forretning og derefter udvikle en forretningsmodel, som tilgodeser begge parter.

  - Ofte hører man at overskudsvarmeafgiften er den primære udfordring for overskudsvarmeprojekter. Det er ganske rigtigt i mange tilfælde, men andre gange er det i ligeså høj grad dårlige relationer samt manglende dialog og forventningsafstemning, der sætter en stopper for et ellers godt projekt. Med dette projekt vil vi komme med inspiration til forretningsmodeller og anbefalinger til det gode samarbejde ved ganske enkelt at tage et systematisk kig på en stribe af de gode eksempler, hvor samarbejdet rent faktisk er lykkes, siger analysechef og leder af Grøn Energi, Jesper Koch.

  Inspirationskataloget er den 27. januar 2020 lanceret online - og det er den 17. februar udkommet som en ajourført version, som medtager info om den politiske vedtagelse af en ny overskudsvarmeafgift. Den opdaterede version kan downloades her fra siden.

  10 cases – 10 gode eksempler

  Kataloget beskriver 10 udvalgte cases inden for overskudsvarme, fjernkøling og varmepumper. Fokus vil være på samarbejdet og forretningsmodellen bag projekterne, og i mindre grad på det tekniske setup.

  - De udvalgte 10 cases er en blanding mellem kendte og mindre kendte projekter, nye som gamle, store som små med en passende geografisk spredning. Forhåbentlig vil de fleste, der sidder med en idé til et godt samarbejdsprojekt, kunne finde noget at spejle sig i og dermed inspiration til at komme i gang, siger Jesper Koch.

  Inspirationskatalog for samarbejde mellem industri og fjernvarme

  Inspirationskatalog

  Støttet af: Smart energi-Puljen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

  Projektleder: Jesper Friedrich Brandt, Grøn Energi

  Projektdeltagere: Grøn Energi, Dansk Fjernvarme og Rambøll

  Grøn Energis rolle: Grøn Energis rolle er overordnet styring af projektet, interviews og erfarings opsamling fra virksomheder og fjernvarmeselskaber, samt endelig formidling af dette i kataloget og på en temadag. 

  Projektperiode: 2019-2020

  Se også