Gå til hovedindhold
Analyser & Udvikling
Sektorintegration

Local Heating Concepts for Power Balancing

Grøn Energi er med som sparringspartner på projekt der skal udnytte synergi potentialet mellem fjernvarme og el. 

28. mar. 2019
Ældre end 24 mdr.
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Hvordan kan lokale ressourcer og teknologier fra fjernvarme i samspil være med til at skabe balance i det samlede energisystem? Dette er et af de helt centrale spørgsmål som dette projekt forsøger at rette fokus på. Med brug af en helt ny designet tilgang skal der skabes øget effektivitet fra Fjernvarme systemet, uden at investeringerne øges.

  Projektet vil skabe et helhedsindtryk af denne tilgang, både ved skabelsen af designet, til demonstrering samt at sætte tal på det økonomiske potentiale der foreligger for en sådan bedre balance.

  Fokus vil hovedsageligt være på at optimere synergierne mellem fjernvarme og elnettet i by-områderne, hvor elnettet vil nyde fordel af en forbedret balance og fleksibilitet, som har til mål at integrere vedvarende energi og dermed også forbedret forsyningssikkerhed. For fjernvarme vil det betyde et fald i investeringerne samtidigt med et skifte til grønnere forsyning.

  Dette potentiale er på ingen måde udnyttet til fulde, specielt ikke hvis der tænkes på den øgede bymæssige koncentration.

   

  Læs mere om projektet hos Aalborg Universitet

  Local Heating Concepts for Power Balancing

  Støttet af: EUDP

  Projektleder: Tommy Mølbak, Added Values 

  Projektdeltagere: Added Value, Aalborg Universitet Energiteknik og Elektroniske systemer, Aarhus Universitet Indeklima og & Energi, AVA, Trefor, Grøn Energi 

  Grøn Energis rolle: Grøn Energis rolle er primært som sparringspartner. 

  Projektperiode: 1/4-2017 - 31/3-2019

  Se også