Gå til hovedindhold
Kursus
Produktion
Varmekilder

Almindelig kedelpasseruddannelse

Har du ansvar for at passe og kontrollere jeres kedler? Skal du også stå for de lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret? På 5 dage bliver du klar – og får certifikat på din viden.

På kurset lærer deltagerne at udføre daglige kontrol- og pasningsopgaver, der vedrører damp- og hedtvandskedler i kontrolklasse B samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til fabrikantens krav.

Endvidere lærer deltagerne at foretage lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret ved damp- og hedtvandskedelanlæg.

På kurset lærer du om:

 • Forbrændingsprocessen
 • Kedlers opbygning
 • Myndighedsbestemmelser
 • Kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyr
 • Sikker drift og betjening af anlægget
 • Analyser på, spædevand, fødevand og kedelvand i henhold til kedelfabrikantens specifikationer
 • Opbygning af fjernvarmesystemer
 • Drift af fjernvarmesystemer

Kursusleder

Henrik S. Pedersen, Fredericia Maskinmesterskole.

Certifikat

Skolen udsteder kedelpassercertifikat (Certifikat B i pasning af kedler type 1 og 2) til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for medarbejdere beskæftiget med varmeproduktion/kedelpasning.

Kurset udbydes også som AMU-kursus hos AMU Hoverdal i Spjald ved Ringkøbing og NEXT Uddannelse København i Glostrup. Læs mere på voksenuddannnelse.dk (søg efter "kedelpasser").

Ring gerne og hør nærmere, hvis du er i tvivl om uddannelseskravet.

De nye regler fra Arbejdstilsynet (AT) pr. 1.1.2006: Ophæver publikation 42. Således behøves ikke mere kontrolkort for værker, der har under 110º C. Hedtvandsgrænsen er ændret fra 120º til 110º.

Reglerne om kedelpassercertifikat:

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

AT har oplyst følgende:

Det er følgende paragraffer i bekendtgørelse nr. 1141:

 • 57. Indtil den 1. januar 2011 er fyrede dampkedler til produktion af vand ved en temperatur over 110º og højst 120º C og et tryk på højst 6,5 bar til cirkulation uden for kedlen i et sluttet kredsløb undtaget fra §§ 20-29, 31-33, § 39 og § 41.
 • 20-29 og § 31-33 er kravet om periodiske undersøgelser af kedlerne
 • 39 er kravet om stadig eller periodisk overvågning, når kedlerne er i drift
 • 41 er kravet om almindeligt eller udvidet kedelpassercertifikat.

Disse krav gælder først for fyrede varmtvandskedler med en temperatur over 110º og højst 120º fra 1. januar 2011.

Nye varmtvandskedler, der opstilles efter 1. januar 2006, skal fremstilles og indrettes efter bekendtgørelse 743. Det vil sige, de skal indrettes som hedtvandskedler (f.eks. med hensyn til sikkerhedsudstyr), men kan anvendes efter de hidtidige regler for varmtvandskedler med undtagelse af, at der ikke er krav om kedelpasserkontrolkort eller kedelpassercertifikat.

Pris for ophold er angivet pr. nat og inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.