Gå til hovedindhold
Distribution & Lagring
PtX & CCUS

Høringssvar om geologisk lagring af CO2

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til ”Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund” (Geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer).

03. dec. 2021
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme støtter op om udviklingen af hele værdikæden for fangst-, transport-, lagring og -anvendelse af CO2 (CCUS), herunder nærværende ændring af Undergrunds-loven med henblik på at muliggøre demonstration af geologisk lagring i undergrunden. 

  Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for den danske fjernvarmesektor, herunder størstedelen af de danske kraftvarmeanlæg og affaldsenergianlæg. En lang række af medlemmerne i Dansk Fjernvarme vil være yderst relevante for etablering af CO2-fangst, men inden vi for alvor kan få gang i udviklingen skal vi have rammevilkårene på plads samt have sikkerhed for, at resten af værdikæden vil være etableret, når fangstanlæg-gene sættes i drift. Dette lovforslag er således et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til at realisere lagring af CO2 i undergrunden.

  Havplanen bør udvides til flere områder

  Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der kun kan gives tilladelse til CO2 lagring i områder, som er omfattet af Havplanen, som på nuværende tidspunkt alene omfatter de områder i Nordsøen, hvor der produceres olie og gas, samt Hanstholm strukturen. Det bliver med lovforslaget derfor ikke muligt for Energistyrelsen at give tilladelse til CO2 lagring andre steder, medmindre Havplanen opdateres.

  Dansk Fjernvarme mener, at man med fordel kan opdatere Havplanen, således at øvrige relevante områder for CO2-lagring inkluderes, herunder onshore- og kystnære strukturer, hvor lagring vurderes at være væsentligt billigere end offshore. Det skal muliggøre, at der også kan udvikles CO2-lagring i de øvrige områder, som GEUS vurderer som velegnede.

  Vi bør hurtigst muligt komme fra demonstration til fuldskala

  Det er Dansk Fjernvarmes forståelse, at demonstration af CO2-lagring, som muliggjort ved dette lovforslag, anses som en forudsætning for efterfølgende udvikling af fuldskala CO2-lagring. Dansk Fjernvarme mener derfor, at man med fordel kan fremrykke ikrafttrædelsestidspunktet for lovforslaget, som i forslaget er sat til 1. juli 2022. Der er mange skridt på vejen mod realisering af fuldskala CO2-lagring i 2025. Det er derfor væsentligt, at Danmark holder tempoet højt fra start af, således at CO2 fanget i Danmark ikke nødvendigvis skal bindes til lagring i udlandet i mange år frem.

   

  Andre klikkede på...