Gå til hovedindhold

Høringssvar

141 resultater

Høringssvar vedr. ændring af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger

22. aug. 2023

Dansk Fjernvarmes har afgivet høringssvar vedr. lov om en indefrysningsordning for høre energiregninger, lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v., og lov om Forsyningstilsynet.

Høringssvar for ændring af affaldsvarmeprisloftbekendtgørelsen

18. aug. 2023

Afgifter & Tilskud

Rammevilkår & Regulering

Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening har afgivet et fælles høringssvar over udkast til ændring af affaldsvarmeprisloftbekendtgørelsen.

Høringssvar om forebyggende handlingsplan og nødforsyningsplan for gas

07. aug. 2023

Forsyningssikkerhed

Cybersikkerhed & Beredskab

Dansk Fjernvarme har afleveret høringssvar vedr. den forebyggende handlingsplan og nødforsyningsplan for gas J.nr. 2023-9064.

Høringssvar vedrørende biomasseaffaldsbekendtgørelsen

26. jul. 2023

Biomasse

Dansk Fjernvarme har svaret på høring fra Miljøstyrelsen om biomassebekendtgørelsen.

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder

19. jun. 2023

Afgifter & Tilskud

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse vedrørende lov om likviditetslån, tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger ved indefrysningsordningen.

Høringssvar vedrørende ny nettarif for TSO-tilsluttet forbrug

14. jun. 2023

Elmarked & Eltariffer

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ”Tarifmetode for TSO-tilsluttet forbrug” som foreslår, at net-tariffen fremover skal baseres på kapacitet og ikke energiforbrug.

Høringssvar Klimastatus og -fremskrivning 2023 (KF23)

16. maj 2023

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Energistyrelsen om Klimastatus og -fremskrivning.

Høringssvar til indefrysningsordning for høje energiregninger

13. apr. 2023

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om likviditetslån mv. til indefrysningsordning for høje energiregninger.