Gå til hovedindhold

Høringssvar

152 resultater

Høringssvar vedrørende lovforslag om delvis gennemførelse af grøn skattereform for industri mv.

08. mar. 2024
Rammevilkår & Regulering
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Dansk Fjernvarme og Brancheforeningen Cirkulær har afgivet høringssvar til Skatteministeriet vedr. lovforslag om delvis gennemførelse af grøn skattereform for industri (J.nr. 2022 – 14171).

Høringssvar vedrørende Kommissionens meddelelse om 2040-klimamål

20. feb. 2024
Klima- & Miljøforhold
Varmekilder
Forsyningssikkerhed

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om EU-kommissionens meddelelse om 2040-klimamål, som Kommissionen på baggrund af EU’s Klimalov etablerer et første mellemmål for.

Høringssvar til sektorforudsætningsnotater til Klimastatus- og fremskrivning 2024 (KF23)

24. jan. 2024
Klima- & Miljøforhold
PtX & CCUS

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om sektorforudsætningsnotaterne til Klimastatus- og fremskrivning 2024 (KF24).

Høringssvar vedr. fem udkast til bekendtgørelser om betaling af gebyrer for myndighedsbehandling

15. nov. 2023

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Forsyningstilsynet om fem udkast til bekendtgørelser om betaling af gebyrer for myndighedsbehandling.

Høringssvar over udkast til ændringer af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

02. nov. 2023

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Miljøstyrelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og udkast til screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10.

Høringssvar vedrørende prisloft for overskudsvarme 2024

31. okt. 2023

Dansk Fjernvarme har udarbejdet et høringssvar til Forsyningstilsynet over prisloft for overskudsvarme 2024.