Gå til hovedindhold

Tiden er ikke til benspænd for den grønne omstilling

Leder bragt i magasinet Fjernvarmen nr. 4, august 2023

18. aug. 2023
Tekst af Alberte Jensen, alj@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  I 2018 blev Folketinget enige om en aftale, som skulle forenkle reglerne for udnyttelse af overskudsvarme og gøre det mere attraktivt at øge brugen af overskudsvarme i blandt andet fjernvarmeproduktionen. Aftalen blev hyldet af branchen og grønne organisationer for at være et skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling. Overskudsvarmen skulle nemlig være med til at udfase de fossile varmekilder i opvarmningen.

  Nu, fem år senere, er det kun 13 procent af det samlede overskudsvarmepotentiale, der bliver udnyttet i fjernvarmen. Det er for lidt, når der er så stort et behov for og ønske om at udfase fossile varmekilder og udnytte overskydende energi som for eksempel overskudsvarme.

  En udfordring lige nu er aftalen om prisloft, som blev fremlagt som et værn mod høje priser og såkaldt falsk overskudsvarme, men i praksis er det blevet et værn mod den grønne omstilling og det politiske mål om at udnytte mere overskudsvarme i samfundet.

  Vi har altså fået skabt et system, der i jagten på at helgardere sig mod fejl i stedet begår store fejl på klimaets og samfundets vegne uden at erkende overbureaukratiet. Prisloftet på overskudsvarme er en direkte konsekvens af et embedsværk, der ser spøgelser i den mindste usikkerhed. Frem for at have tiltro til, at fjernvarmeselskaberne og leverandørerne af overskudsvarme selv kan løse opgaven til fælles bedste.

  Prisloftet på overskudsvarme er ét eksempel. Vi ser det også med ønsket om nye regler for øget tilsyn med koncerninterne aftaler i fjernvarmesektoren, selvom der er uendeligt få fjernvarmeselskaber, der indgår i en koncern, og det vil skabe mere bøvl, end det reelt vil gavne. I jagten på at lovgive og dermed tegne linjerne kraftigt op begrænser man de naturlige kræfter, som kan flytte markedet mod en grøn fremtid og effektivisere branchen i en bæredygtig retning.

  Er det virkelig nødvendigt så nidkært at lede efter et hår i suppen frem for at kigge bredere efter løsninger, som reelt kan skabe fremdrift for Danmark? Det har i hvert fald vist sig, at det, prisloftet blev sat i verden for, at beskytte, aldrig har været en udfordring eller vil blive det. I stedet er udfordringen blevet, at prisloftet modarbejder den grønne omstilling.

  Andre klikkede på...