Gå til hovedindhold
Sikkerhed & Arbejdsmiljø
Projekter & Planlægning

Der skal være styr på sikkerheden ved gravearbejde

Fjernvarmeselskaberne har ansvaret for, at gravearbejdet ved konverteringsprojekter sker forsvarligt og overholder sikkerhedsforskrifterne.

22. aug. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Antallet af overgravninger af gasledninger er i fortsat stigning, og ifølge Evida – den statslige gasdistributør – er det konverteringsprojekter med fjernvarme, der er den største synder. Omkring halvdelen af overgravningerne kan således tilskrives gravearbejde med fjernvarme.

  Det får Dansk Fjernvarme til endnu en gang at understrege, at det er fjernvarmeselskaberne, der har ansvaret for, at entreprenørarbejdet i forbindelse med fjernvarmekonverteringer bliver udført både forsvarligt og overholder kravene til sikkerhed.

  – Det er vigtigt at huske på for fjernvarmeselskaberne, at det ganske vist er entreprenørvirksomheden, der som sådan har ansvaret for, at gravearbejdet sker korrekt. Men det er fjernvarmeselskabet, der bestiller opgaven og er bygherre – og dermed har fjernvarmeselskabet det juridiske ansvar, siger Jens Christian Nielsen.

  Det er således entreprenøren, der for eksempel skal sikre, at man har fået de nødvendige og lovpligtige ledningsoplysninger via ledningsejerregistret (LER), men Jens Christian Nielsen mener, at fjernvarmeselskabet også selv kan have gavn af at søge oplysningerne i LER i forbindelse med planlægning af projekterne.

  - Det handler selvfølgelig om, at fjernvarmeselskaberne allerede ved projekteringen skal have så mange oplysninger som muligt, så man undgår at lave fejl i projektbeskrivelsen – herunder ledningsføringer. Derfor er det også en fordel for fjernvarmeselskaberne fx at få informationer fra ledningsregistret, siger han.

  Gasledninger kan være en udfordring

  Samtidig nævner Jens Christian Nielsen også, at det endnu er uvant for mange fjernvarmeselskaber, når de skal projektere konverteringer fra gas til fjernvarme i områder, hvor der allerede er gasledninger. Normen har i mange år været, at konverteringer primært har fundet sted i nye områder, hvor der endnu ikke ført fx gasledninger.

  - Derfor er det en lidt anden situation end tidligere, når fjernvarmeselskaberne og deres entreprenører nu skal konvertere gasopvarmede boliger, siger han og fortsætter:

  – Det begynder at være en problemstilling, som flere og flere støder på, og det er en situation, der bliver besværliggjort af, at fjernvarmerør skal i jorden ved siden af gasrør, der er i drift. Det stiller så ekstra store krav til sikkerheden.

  Kvalitet og sikkerhed følges ad

  Der er naturligvis også en fordel ved at være ekstra opmærksom på sikkerheden for fjernvarmeselskaberne. Jens Christian Nielsen påpeger således, at det skaber grobunden for, at kvaliteten så også er i top.

  – Der er ingen opgaver, der haster så meget, at det er acceptabelt at gå på kompromis med sikkerheden. Men når arbejdet med rørlægningen udføres sikkert, så giver det også rammer, som er med til at sikre, at det bliver gjort ordentligt, siger Jens Christian Nielsen og uddyber med eksempler:

  – Hvis en smed ikke har plads til at udføre sit arbejde, eller han skal bekymre sig om, hvorvidt der falder noget ned over ham, mens han svejser, bliver svejsningen også udført derefter. Hvis en jordentreprenør ikke graver forsigtigt, kan han forårsage skader på ledninger, der i bedste fald kun forsinker projektet og i værste fald kan betyde alvorlige personskader. Når rør og materialer løftes af lastbilerne, kan materialerne blive skadet af løftet, men også her er der risiko for personskade.

  Jens Christian Nielsen erkender, at sikkerhed tager tid og koster penge, men ulykker tager mere tid, koster flere penge, og – værst af alt – de går ud over mennesker.

  – Derfor er fokus på sikkerhed med til at sikre en stabil fremdrift, en god kvalitet på projektet og naturligvis sikre arbejdsforhold, siger Jens Christian Nielsen.

  Inddrag Evida i god tid

  Samtidig understreger han, at sikkerhed og økonomi går hånd i hånd. Det kan altså betale sig at stoppe op og bruge et ekstra øjeblik på planlægningen og koordineringen. Så projektet er sikkert under udførelsen, og der bliver lavet gode løsninger i det lange løb.

  Og så peger han også på, at fjernvarmeselskaberne så tidligt som muligt skal indlede en dialog med Evida og andre ledningsejere, der skal inddrages i anlægsarbejdet, når der skal konverteres fra naturgas til fjernvarme.

  – Evida skal involveres tidligt i projekterne. Det gavner både planlægningen af afkoblingerne og fremdriften af fjernvarmeprojektet, så der kan sættes ressourcer af til eventuelt at flytte gasledninger, hvis der er behov for det, siger Jens Christian Nielsen.

  Andre klikkede på...