Gå til hovedindhold

Varmeværk accepterer tilsyns afgørelse trods uenighed

LÆS I DAG: Tilsynsdirektør om afgørelse: "Tilbagebetaling skal ske hurtigst muligt". Minister: Udskiftning af gasfyr om fem år medfører ingen klimagevinst. Biogasbranchen og regeringen rygende uenige om klimatallene: »For overoptimistisk«.

13. maj 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  EnergiWatch:
  Varmeværk accepterer tilsyns afgørelse trods uenighed

  Vildbjerg Varme anser deres sag om fejlslagen spekulation i elpriser for at være afsluttet, efter Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i sagen. Men Vildbjerg Varme understreger ifølge EnergiWatch, at de er uenige med tilsynet i afgørelsen.

  - Vi er ikke enige i afgørelsen, da vi mener det tilhører almindelig daglig drift, men vi accepterer selvfølgelig afgørelsen, skriver Vildbjerg Varmes formand, Morten Brandt, i en mail til EnergiWatch.

  Forsyningstilsynets endelige afgørelse pålægger varmeværket at tilbageføre 6,7 mio. kr. til sine forbrugere inden 2026. Selv havde varmeværket spillet ud med et forslag, hvor afregningen skulle foregå over længere tid, men Vildbjerg Varme vil ikke udfordre afgørelsen.

  - Det er realistisk at tilbagebetale pengene inden 2026 med vores frie midler, udtaler Morten Brandt.

  Forsyningstilsynet er endnu ikke kommet med sin afgørelse for de resterende værker i sagen, der tæller Oksbøl Varmeværk, Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, Snedsted Varmeværk, Hirtshals Fjernvarme og Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk.

  *****

  EnergiWatch:
  Tilsynsdirektør om afgørelse: "Tilbagebetaling skal ske hurtigst muligt"

  Forsyningstilsynet har krævet, at Vildbjerg Varme tilbagebetaler omkring 6,7 mio. kroner til varmebrugerne, og at de skal gøre det senest til udgangen af 2025. Ifølge EnergiWatch finder tilsynet dækning for kravet i loven.

  Selvom det midtjyske varmeværk foreslog at tilbageføre de 6,7 mio. kr. til sine forbrugere over en årrække på op til 20 år, har tilsynet understreget, at pengene skal tilbage i forbrugernes lommer meget hurtigere - nærmere bestemt inden udgangen af 2025.

  Årsagen til den korte deadline i forhold til værkets egne forslag er blot en efterfølgelse af loven, siger Forsyningstilsynets adm. direktør Carsten Smidt oven på tilsynets afgørelse.

  - Der står i varmeforsyningsloven, at tilbagebetaling af overdækning skal ske hurtigst muligt. Der er en praksis for, at det skal ske inden for det pågældende år, altså i 2024, siger han.

  Derfor har Vildbjerg Varme faktisk fået længere tid til at tilbageføre pengene, end loven egentlig tilsiger. Det skyldes beløbets størrelse, siger tilsynsdirektøren.

  - Når vi ser på perioden, hvor pengene skal betales tilbage, ser vi også på, hvor meget det påvirker priserne. Hvis beløbet påvirker priserne i en meget betydelig grad, kan man godt gøre det over længere sigt, siger Carsten Smidt.

  *****

  Klimamonitor:
  Minister: Udskiftning af gasfyr om fem år medfører ingen klimagevinst

  Klimaminister Lars Aagaard svarer nu på det krav, som 55 borgmestre har stillet sammen bl.a. Dansk Fjernvarme – nemlig at politikerne sætter en slutdato på bruge af naturgas til opvarmning. Ministeren mener, at det ikke i sig selv vil føre til en klimagevinst. Det skriver Klimamonitor.

  »NEKST-arbejdsgruppen har anbefalet en mere pragmatisk tilgang til såvel ambitionen om udrulning af fjernvarme i 2028 og pejlemærket om fuld udfasning af gas til opvarmning i 2035. De foreslår samtidig, at det skal være muligt at varsle nedlukning af dele af gasdistributionsnettet i takt med, at gassen udfases,« skriver klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i et mailsvar til Klimamonitor.

  »Som jeg forstår anbefalingerne, skyldes det, at der skal være en fornuftig balance mellem hastighed og omkostninger, samt at gasforbruget fra 2029 vil være dækket af biogas, og at der derfor ikke vil være en klimagevinst ved udskiftning af gasfyr. Dertil kommer, at man via nedlukning af dele af gasdistributionsnettet vil kunne sikre udfasning, hvor det bl.a. er samfundsøkonomisk mest optimalt,« lyder det fra Lars Aagaard.

  Han peger på, at ministeriet er ved at analysere muligheden for nedlukning af nettet, og regeringen arbejder fortsat ud fra de politisk fastsatte pejlemærker.

  »Jeg vil desuden minde om, at vi har truffet beslutninger, der øger prisen for gaskunderne i de kommende år, og i takt med at flere og flere forlader gasnettet, vokser prisen for de tilbageværende gaskunder. Så jeg kan kun opfordre til, at husejere med gasfyr tænker sig grundigt om, før fyret fornyes.«

  *****

  Ingeniøren.dk:
  Biogasbranchen og regeringen rygende uenige om klimatallene: »For overoptimistisk«

  Danmarks gasforbrug skal i 2029 udelukkende dækkes af biogas fra en opgraderet biogasproduktion. Sådan lyder forudsigelsen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets nye Klimastatus- og fremskrivning 2024.

  Men ifølge Ingeniøren.dk er det ikke alle, der er enige i regeringens betragtning om, at vi opnår 100 procent grønt gas i gasnettet i 2029. Faktisk mener biogasbranchen selv, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet regner helt forkert – og at der omvendt kommer til at mangle 0,5 millioner ton CO2-reduktion. 

  - På vores område er klimafremskrivningen for overoptimistisk i forhold til vores forventninger, siger Frank Rosager, direktør for Biogas Danmark, og gør det endnu mere dystert:

  - Vi forventer faktisk, at biogasproduktionen falder i 2025 i forhold til tidligere, hvilket vil være første gang. Omkring 10 procent eller sådan noget – og regeringen regner jo med en stigning, siger han.

  Det er forringede rammevilkår, der er årsagen sammen med især kravet om oprindelsesgarantier, der er elektroniske dokumenter, som dokumenterer, at en given andel eller mængde af energi er produceret fra vedvarende energikilder. 

  - Man har besluttet, at man ikke kan få støtte samtidig med, at man sælger oprindelsesgarantier. Hvis man ser på de nuværende biogasanlæg, så kommer en tredjedel af indtægterne i gennemsnit fra salg af oprindelsesgarantier, en tredjedel fra gasprisen og en tredjedel i støtte. Men i de nye udbud kan man ikke kombinere det, og derfor tror vi ikke, at de kommer til at give noget – det bliver i hvert fald minimalt, siger Frank Rosager, direktør for Biogas Danmark.

  Andre klikkede på...