Gå til hovedindhold

Bureaukratisk prisloft modarbejder udnyttelsen af overskudsvarme

I 2022 blev kun 13 procent af Danmarks samlede overskudsvarme udnyttet i fjernvarmeproduktionen. Prisloftet over overskudsvarme står i vejen, skriver Dansk Fjernvarme, Dansk Industri og Datacenter Industrien i et fælles indlæg, der er bragt på Altinget.dk den 31. oktober 2023.

31. okt. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Vi husker alle 2022 som året, hvor den grønne omstilling skulle accelereres for at udfase den russiske naturgas.

  Den ambition deler industri, datacentre og fjernvarmesektor stadig, hvor aktører på tværs af sektorer samarbejder for at udnytte overskudsvarme fra industriens processer i fjernvarmeproduktionen for netop at udfase fossile energikilder som naturgas, olie og kul.

  Ligeledes er det en politisk ambition at øge udnyttelsen af overskudsvarme i Danmark. Ambitionen blev endda til en politisk aftale i 2018 med titlen ”Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme”.

  Desto mere ærgerligt er det derfor, at det politisk aftalte prisloft på overskudsvarme, der skulle stå som sikkerhed mod produktion af ”falsk overskudsvarme”, helt modarbejder udnyttelsen af overskudsvarme i Danmark.

  Også selvom det er den billigste varmekilde, hvilket i hvert fald ikke er til gavn for forbrugerne.

  Uudnyttet potentiale

  Prisloftet sætter fremtidige investeringer i overskudsvarme på pause, og fra det nye år vil det også gælde eksisterende, veldrevne overskudsvarmeprojekter.

  I 2022 blev kun 13 procent af Danmarks samlede overskudsvarme udnyttet i fjernvarmeproduktionen. En undersøgelse lavet af Rambøll for Dansk Industri viser, at der i industri og erhverv er et uudnyttet overskudsvarmepotentiale på 60 procent.

  Det svarer til en varmemængde, der kan dække cirka 100.000 parcelhuses behov. Hertil kommer et stort potentiale fra blandt andet datacentre og kommende PtX-projekter.

  Fjernvarmesektoren arbejder målrettet for at udfase fossile energikilder som naturgas, olie og kul.

  For at erstatte de sorte energikilder vil de fleste selskaber investere klogt i en række forskellige grønne alternativer, der kan supplere hinanden for at sikre forsyningssikkerheden og holde prisen for forbrugerne nede.

  En nødvendig trædesten

  Det er blandt andet klogt i tilfælde af at prisen stiger på udvalgte energikilder, sådan som vi netop har været vidne til med kraftigt stigende priser på naturgas og el.

  Potentialet med udnyttelse af overskudsvarme i Danmark bliver debatteret og tydeliggjort på en fælles konference i Industriens Hus 6. november. For overskudsvarmeudnyttelse er en nødvendig trædesten i målet om en klimaneutral fremtid.

  På trods af godt samarbejde og dialog mellem fjernvarmeselskaber, industri og datacentre, falder flere og flere projekter nu til jorden på grund af et bureaukratisk prisloft.

  Loftet er sat så rigidt, at bare elforbruget til at løfte overskudsvarmen ind i fjernvarmenettet rammer prisloftet, som gør, at projekter ikke kan lade sig gøre.

  Dansk Fjernvarme, Dansk Industri og Datacenter Industrien opfordrer på vegne af leverandører og aftagere af overskudsvarme Folketinget til at fjerne prisloftet, så de mange overskudsvarmeprojekter får lov til at fortrænge CO2 og løfte Danmarks grønne omstilling.

  Kommentarer

  Andre klikkede på...