Gå til hovedindhold
Elmarked & Eltariffer
Afgifter & Tilskud

Elafgiften bidrager til lavere forbrug til gavn for et presset elsystem

Vi skal ikke afskaffe elafgiften, der bidrager til den grønne omstilling. I stedet bør vi rydde op i afgiftssystemet, hvor afgifter skævvrider samfundet, skriver politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

21. jun. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Elafgiften har, som led i den politiske aftale om ”vinterhjælp”, været midlertidigt nedsat til EU’s minimumssats i første halvår af 2023. Et tiltag, som Dansk Fjernvarme anser for fornuftigt, fordi det skete som et led i regeringens inflationshjælp og for at dæmme op for de stigende priser, der var på det tidspunkt.

  Cepos og Green Power Denmark lufter nu det synspunkt, at elafgiften bør fjernes permanent. Det begrundes bl.a. med, at el ikke længere er fossilt, og at incitamentet til fortsat elektrificering skal øges, herunder at grundlaget for en adfærdsregulerende afgift er forsvundet. Der er imidlertid flere nuancer til spørgsmålet om elafgiftens fortsatte relevans.

  I Dansk Fjernvarme mener vi, at det er fornuftigt, at elafgiften nu genindføres. Vores energisystem står fortsat over for en meget stor omstilling, og rigtig meget skal elektrificeres. Det kræver ifølge Green Power Denmark store investeringer i distributionsnettet i størrelsesorden 49-57 mia. kr. frem mod 2030. Heraf udgør 30-38 mia. kr. investeringer i at servicere nyt elforbrug.

  Milliardinvesteringer, som forbrugerne kommer til at stå med regningen for via nettarifferne. Samtidig bliver både produktion og forbrug af el langt mere fluktuerende, end vi tidligere har set, hvilket stiller helt nye krav til balancering af elsystemet for at undgå strømafbrydelser. Vi har aktuelt i maj 2023 set et eksempel på, at myndighederne var millimeter fra et af de såkaldte ”brown outs”, hvor de risikerede at skulle lukke for strømmen i dele af landet pga. manglende strøm.

  I Dansk Fjernvarme mener vi, at det er fornuftigt, at elafgiften nu genindføres.

  Rune Moesgaard, politisk chef, Dansk Fjernvarme

  Adfærdsregulering skal fortsat spille en stor rolle

  En permanent nedsættelse af elafgiften vil øge efterspørgslen på el, der vil presse elnettet unødigt og bidrage til øget import af el eller fastholdelse af el produceret på russisk gas. Vi har derfor også fremover i høj grad brug for adfærdsregulering af strømforbruget ved hjælp af elafgiften.

  Gennem energikrisen har vi set, hvor stor en faktor økonomi spiller i forbrugernes adfærd, når de skal skrue ned for energiforbruget og bruge strømmen effektivt. Økonomi er det stærkeste incitament til at ændre sine vaner. Og vi skal ændre på vanerne, for at opnå en generel besparelse på vores elforbrug, som kan sænke behovet for investeringer i elnettet, minimere risikoen for strømafbrydelser og endelig bidrage til at gøre os mindre sårbare overfor yderligere energikriser.

  Samtidig er den strøm, vi får ud af stikkontakten, bestemt ikke CO2-fri endnu, og der vil gå flere år, før vi når dertil. Faktisk er godt en tredjedel af vores elproduktion fortsat baseret på fossile kilder. Tiden er derfor slet ikke inde til at fjerne elafgiften, og man kan ikke tale om, ”at der ikke er nogen skadevirkninger ved at bruge el”.

  Endelig er den oprindelige grund til at sænke elafgiften – den højeste inflation i knap 40 år – heldigvis heller ikke længere til stede. Faktisk viser de nyeste tal, at inflationen styrtdykker, og at forbrugerpriserne i Danmark i maj 2023 kun lå 2,9 procent højere end samme måned året før. Selve elprisen har ligeledes stabiliseret sig igen efter meget voldsomme stigninger igennem 2022.

  I stedet for at fjerne elafgiften generelt, som vil presse elnettet, giver det i stedet mere mening at gå elafgifterne igennem og optimere hvor det er hensigtsmæssigt.

  Rune Moesgaard, politisk chef, Dansk Fjernvarme

  Fjern skævvridning af konkurrencen

  En meningsfuld justering af elafgiften, som kan bidrage konstruktivt til den grønne omstilling vil derimod være en afgiftsmæssig sidestilling af husstande med fjernvarme og varmepumper, som har eller køber en elbil.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i midten af maj en rapport, der kritiserer det eksisterende lademarked for eldrevne biler i Danmark. Styrelsen fremhæver blandt andet, at mange elbilejere betaler overpris på strøm grundet den nuværende indretning af afgiftssystemet.

  Dansk Fjernvarmes tænketank Grøn Energi gennemførte i 2021 en analyse, som viste, at det koster næsten 4.000 kr. mere om året at oplade elbilen for en familie med fjernvarme sammenlignet med en familie med et hus opvarmet på en eldreven varmepumpe. Det skyldes, at husstande med elvarme som primær varmekilde har adgang til den lave elafgift på 0,8 øre pr kWh ved al elforbrug over 4.000 kWh årligt.

  Denne afgiftslempelse drager elbilejere med varmepumpe stor gavn af, hvorimod elbilejere, som har fjernvarme ikke får den samme lempelse, når de lader bilen. Det er en skævvridning af samfundet, at omkostninger til at lade sin bil er afhængig af boligens opvarmningsform.

  I stedet for at fjerne elafgiften generelt, som vil presse elnettet, giver det i stedet mere mening at gå elafgifterne igennem og optimere hvor det er hensigtsmæssigt. Som for eksempel at ensrette elafgiften for elbilsejere.

  Danmark går ind i en fremtid, hvor vi skal være langt mere elektrificeret, og vores elproduktion er baseret på vedvarende energi. Men vi er der ikke endnu, og derfor er elafgiften et vigtigt tiltag for at matche elforbruget med elforsyningen.

  Dette indlæg er bragt i Finans.dk den 20. juni 2023.

  Andre klikkede på...