Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Konverteringer
Varmekilder

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen)

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om, ”Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen.

06. maj 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for de ca. 370 danske fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der leverer fjernvarmen til 1,9 millioner danske husstande. Fjernvarmen er en central brik i Danmarks ambitiøse mål om at blive 100 procent CO2-neutral senest i 2050. 

  Dansk Fjernvarmes medlemmer forventer at investere ca. 40 mia. kr. i udrulningen af grøn fjernvarme de kommende 10 år. Vi har viljen og evnen til at tage de store greb og sikre en grøn og billig varmeforsyning til størstedelen af de nuværende naturgasområder. Det er afgørende for en hurtig udfasning af gas, at fjernvarmen de steder hvor der er besluttet udrulning af fjernvarme har optimale rammebetingelser.

  Generelt 

  Dansk Fjernvarme anerkender formålet med en statslig støtteordning, der understøtter den grønne omstilling og ser en fordel ved at støtteordninger bliver nemmere for borgerne at håndtere. 

  Dansk Fjernvarmes høringssvar er omkring §11, nr. 2: 

  ”Den pågældende bygning skal være beliggende uden for et område, som har fjernvarme og, uden for et område som er besluttet udlagt til fjernvarme.”

  Og forslaget til at udtage følgende: 

  ”…. og uden for et område som er udlagt til potentiel fjernvarme. Ved et område udlagt til potentiel fjernvarme forstås i denne bekendtgørelse et område, som i den kommunale varmeplan forventes at blive fjernvarmeforsynet. Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2023 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2023 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme.”  

  1. I forhold til afsnit:

  ”Den pågældende bygning skal være beliggende uden for et område, som har fjernvarme og, uden for et område som er besluttet udlagt til fjernvarme”

  Bemærkning:

  Dansk Fjernvarme vil gerne understrege vigtigheden af at områder der er besluttet udlagt til fjernvarme, fortsat bliver friholdt fra muligheden for tilskud til individuelle løsninger, således at økonomien i projekterne ikke undergraves. I perioden op til 2028 vil ca. 200.000 gas boliger blive tilbudt fjernvarme. Jf. projektbekendtgørelsen har et fjernvarmeselskab 5 år til at udrulle fjernvarmen. I denne periode vil støtte til individuelle løsninger underminere den kollektive løsning.

  Derfor er det vigtigt at bibeholde den nuværende forhindring for boligejere, der bor i områder godkendt til fjernvarme. For at det selskabs-og brugerøkonomisk skal være forsvarligt at etablere fjernvarme i nye områder, kræver det en høj tilslutningsgrad på typisk mellem 60 % til 80 % af gasboligerne i området.

  Derfor sikrer etablering af den kollektive løsning – fjernvarme - en meget stor udfasning af fossil opvarmning af boliger sammenlignet med de alternative individuelle løsninger, der kommer enkeltvis over en længere periode.

  2. I forhold til afsnit, der foreslås udtaget :

  ”….. og uden for et område som er udlagt til potentiel fjernvarme. Ved et område udlagt til potentiel fjernvarme forstås i denne bekendtgørelse et område, som i den kommunale varmeplan forventes at blive fjernvarmeforsynet. Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2023 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2023 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme.”

  Bemærkning:

  I Klimaftalen for grøn strøm og varme fra 2022 var forløbet planlagt som formuleret: ”…. inden udgangen af 2023 skal der i udgangspunktet udarbejdes og godkendes projektforslag, der skal indfri varmeplanen”.

  I forlængelse af dette vil vi gøre opmærksom på ”Statusrapport om udrulning af grøn varme i kommunerne” – leveret af KL til Forligskredsen bag ”Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022” -  her fremgår det på side 14:

  ”Heraf har 48 kommuner angivet, at de forventer at behandle i alt 119 projektforslag i 2024. Disse forventes at omfatte minimum 65.000 konverteringer..”

  Det planlagte forløb med kommunale varmeplaner i 2022 og projektforslag i 2023 er dermed blevet forlænget til 2024 med ca. 119 nye projektforslag, der skal igennem den kommunale godkendelsesproces og udmønte den kommunale varmeplan. I perioden op til den endelige godkendelse vil potentialet for den kollektive varmeforsyning blive undermineret med muligheden for at få tildelt støtte til individuel løsning.

  Dansk Fjernvarme vil gøre opmærksom på disse ovenstående projekter for i alt  65.000 konverteringer vil kunne have nytte af en videreførelse af en støtteforhindring for ejendomme i områder udlagt til potential fjernvarme ved den kommunale varmeplan. 

  I forlængelse af de forventede projektforslag for i alt 65.000 konverteringer i 2024, og som formodes at blive godkendt, mener vi, man bør overveje at fastholde teksten og udskifte årstallet: 

  ”Der kan dog ydes tilsagn om tilskud i potentielle fjernvarmeområder, der ved udgangen af 2024 ikke er omfattet af et godkendt projektforslag om udrulning af fjernvarme, og som dermed inden udgangen af 2024 ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme”. 

  Dermed kan man stadig ansøge om støtte til individuel varmeløsning i områder med fjernvarme potentiale udpeget i den kommunale varmeplanplan, men først modtage tilsagn ved årets slutning, hvis der ikke er et godkendt projektforslag.  

  Andre klikkede på...