Gå til hovedindhold

2024

Dansk Fjernvarmes høringssvar til Klimastatus og -fremskrivning 2024 (KF24)

Dansk Fjernvarme
Klima- & Miljøforhold

Dansk Fjernvarme har afgivet til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vedr. Klimastatus og -fremskrivning 2024 (KF24).

Høringssvar til bekendtgørelse om obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn i visse virksomheder

Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har afgivet et fælles høringssvar med Brancheforeningen Cirkulær om obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn i visse virksomheder.

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen)

Dansk Fjernvarme
Konverteringer
Varmekilder

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om, ”Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen.

Høringssvar vedrørende lovforslag om delvis gennemførelse af grøn skattereform for industri mv.

Rammevilkår & Regulering
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Dansk Fjernvarme og Brancheforeningen Cirkulær har afgivet høringssvar til Skatteministeriet vedr. lovforslag om delvis gennemførelse af grøn skattereform for industri (J.nr. 2022 – 14171).

Høringssvar vedrørende Kommissionens meddelelse om 2040-klimamål

Klima- & Miljøforhold
Varmekilder
Forsyningssikkerhed

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om EU-kommissionens meddelelse om 2040-klimamål, som Kommissionen på baggrund af EU’s Klimalov etablerer et første mellemmål for.

Høringssvar vedrørende Evidas metode til beregning af tariffer for brug af distributionssystemet

Dansk Fjernvarme
Afgifter & Tilskud

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Forsyningstilsynet om Evidas metode til beregning af tariffer, som har til formål at gennemføre en ensartet, landsdækkende tarifstruktur, der afspejler at der er fælles ejerskab og drift (og potentiel fusion) af de tre selskaber Evida Nord A/S, Evida Fyn A/S og Evida Syd A/S samt en større tilpasning af tarifmodellen, der skal håndtere en fremtid med færre kunder (aftagere) og et mindre gasforbrug (sagsnr.: 24/00154).