Gå til hovedindhold
Klima- & Miljøforhold
Varmekilder
Forsyningssikkerhed

Høringssvar vedrørende Kommissionens meddelelse om 2040-klimamål

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om EU-kommissionens meddelelse om 2040-klimamål, som Kommissionen på baggrund af EU’s Klimalov etablerer et første mellemmål for.

20. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  EU-Kommissionen har meddelt et første mellemmål for sit 2040-klimamål, der kræver en reduktion af nettodrivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 og samtidigt kræver, at Kommissionen i 2024 skal foreslå et næste mellemmål for 2040.

  Hovedsynspunkter

  I tråd med tidligere udtalelse fra klimakommissærerne, foreslår Kommissionen i meddelelsen en nettoreduktion af drivhusgasemissioner på 90 % sammenlignet med 1990-niveauer som anbefalet mål for 2040.

  Overordnet - og som forventet – anerkender strategien ikke den rolle opvarmning og køling kan/vil betyde for opfyldelsen af det ambitiøse 2040-mål. Det er dog positivt med den prioritering, der gives til implementeringen af 2030-målet og den relaterede lovgivning:

  • Bygninger er udpeget som et prioriteret område for yderligere dekarbonisering, men de løsninger, der foreslås for at fremskynde dekarbonisering af bygninger, er meget ensidigt orienteret mod "grøn elektrificering af bygninger", og der savnes klar omtale af effektive varme- og kølenet og anvendelsen af overskudsvarme og VE-varme.
  • Opfordringen til yderligere at implementere vedvarende energi og fremskynde godkendelsen af VE-anlæg er også ensidigt rettet mod RES-E kilder (geotermi er dog omtalt).
  • 2040-strategien kalder klart på en fornyelse af  EU's Strategy for Energy System Integration COM(2020). Det bør Danmark prioritere, idet strategien kan bruges til at forstærke den systemiske tænkning og effektivitet, som fjernvarme og -køling tilbyder.  

  På den positive side tæller:

  • At Kommissionen annoncerer en dedikeret Industrial Carbon Management Communication med en kommende politisk ramme, der tilskynder til CCS/CCUS-teknologier.
  • At Kommissionen varsler yderligere tiltag for at strømline og simplificere adgang til finansiering, så klimafinansiering kan spille sin fulde rolle i udformningen af omstillingen.
  • At det anerkendes, at adgang til statsstøtte har været en stor flaskehals for at fremskynde fjernvarme-/-køleprojekter, så det er positivt, at der kan forventes forslag til at tackle dette i næste mandat.

  Opsummering

  Dansk Fjernvarme er skuffet over at strategien ikke anerkender den rolle opvarmning og køling kan/vil betyde for opfyldelsen af det ambitiøse 2040-mål. For bygningssektoren fokuserer meddelelsen for ensidigt på elektrificering af bygninger.

  Danmark bør kalde på en fornyelse af  EU's Strategy for Energy System Integration COM(2020), som kan bruges til at forstærke den systemiske tænkning og effektivitet, som fjernvarme og -køling tilbyder.

  Det er dog positivt med den  prioritering, der gives til implementeringen af 2030-målet og den relaterede lovgivning, og at der kikkes på CCS/CCSU samt statsstøttereglerne.

  Andre klikkede på...