Gå til hovedindhold
Medlemmer
Ledelse & Bestyrelse
Analyser & Udvikling

Demokratiske arbejdspladser har bedre arbejdsmiljø

En ny undersøgelse peger på, at der både er bedre trivsel og lavere risiko for sygemeldinger i virksomheder, der drives efter demokratiske principper.

26. apr. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Den første store undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder tyder på, at der er store fordele for de ansatte – og dermed også for virksomhederne. Undersøgelsen peger nemlig på, at der et bedre psykisk arbejdsmiljø, markant færre længerevarende sygeperioder, bedre ledelse, og at de ansatte får mere efteruddannelse sammenlignet med ansatte i øvrige selskaber.

  Demokratiske virksomheder dækker over andelsvirksomheder, kooperativer og forbrugerejede virksomheder – Amba’er - og det er Tænketanken Demokratisk Erhverv sammen med nogle af landets største fagforeninger - 3F, HK, Prosa, DM samt AKF-Fonden – der har gennemført analysen.

  - Bredt set har ansatte i demokratiske selskaber lavere risiko for længevarende sygdom og de oplever et bedre psykisk arbejdsmiljø end ansatte i øvrige selskaber. Det er markante fund, der peger på, at demokratiske selskaber kan noget, når det handler om at skabe gode arbejdspladser, siger Magnus Skovrind Pedersen, der er direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv.

  Undersøgelsen sammenligner trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser, sygedagpengeopgørelser og deltagelse i voksen- og efteruddannelse i henholdsvis demokratiske og alle øvrige selskaber i Danmark indenfor en lang række brancher.

  Rapportens store registeranalyse trækker på et forskningssamarbejde mellem Tænketanken Demokratisk Erhverv og Center for Corporate Governance på CBS. 

  - Vi ved fra dansk og udenlandsk forskning, at trivsel og produktivt ofte er højere i medarbejderejede selskaber. Men de her tal indikerer, at der også kan være en positiv forskel for de ansatte, der arbejder i selskaber, som har et bredt ejerskab fordelt over både producenter, kunder, medlemmer eller foreninger, siger forsker Thomas Poulsen fra Copenhagen Business School. 

  Bedre arbejdsmiljø og trivsel på langt de fleste parametre

  På de fleste af områderne, som undersøgelsen behandler, står lønmodtagere i demokratiske virksomheder bedre end ansatte i øvrige selskaber. Der er dog enkelte aspekter af det fysiske arbejdsmiljø, hvor demokratiske selskaber har et efterslæb. Det gælder de ansattes vurdering af hvor hårdt arbejdet er og gentagelser i det fysiske arbejde. 

  Men dette opvejes af de ansattes vurdering af sikkerhedskulturen og de markant færre langtidssygemeldinger i demokratiske virksomheder:

  - Hvis antallet af personer, der langstidssygemeldes i alle landets virksomheder, havde været på niveau med de demokratiske virksomheder i de år, vi har undersøgt, havde der i løbet af et år været over 20.000 færre personer på sygedagpenge. Det kan ikke overføres en til en, men det viser, at det er virkelige menneskeskæbner og virkelig samfundsøkonomisk betydning, vi taler om, udtaler Magnus Skovrind Pedersen.

  Andre klikkede på...