Gå til hovedindhold
Klima- & Miljøforhold
Sektorintegration

Energi på Toppen: Vi skal skrue på alt for at nå klimamålene

Status efter onsdagens Energi på Toppen blev, at der er et stærkt og vigtigt klimaarbejde forude for at komme i mål med klimamålene i 2025, 2030 og 2050. Herunder også udnyttelse af overskudsvarme.

21. sep. 2023

Katrine Bjerre fra Synergi sagde meget klart fra i forhold til det prisloft, som regeringen har krævet. Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen.

Indhold

  Analysechef for Klimarådet, Frederik Silbye, stod på scenen til onsdagens Energi på Toppen og afskrev næsten muligheden for at nå 2025-målet på 50 procent: ”Det bliver svært at nå”. Karsten Capion, senioranalytiker i CONCITO sagde konkret, at 2025-målet absolut skal nås.

  Og derfra blev emnet: ”Når vi klimamålene?” foldet ud for dagens deltagere.

  - Frem til 2050 har Danmark en hel del parametre at skrue på. Blandt andet er biomasse en kæphest for Klimarådet – frem mod 2050 skal der reduceres væsentligt, så vi har et mindre forbrug af biomasse i Danmark. Jokeren frem mod 2050 er dog, om vi kan suge CO2 ud af luften for at reducerer CO2 udledningen i vores atmosfære. Lige nu er det svært og dyrt, men det kan nå at ændre de kommende år, fortalte Frederik Silbye, analysechef i Klimarådet.

  Et spændende oplæg kom fra Post Doc. På DTU, Daniel Møller Sneum, som forsker i regulering og økonomi ved energisektorintegration.

  - Det er spændende at følge arbejdet med konverteringer. Det politiske arbejde, som ligger forud for udfasningen af naturgas- og oliefyr, ser jeg ikke som en done deal. Det er masser af gode takter fra klimaaftalen sidste år, men de skal følges op af god planlægning – ellers ender man med at får dårlig omstilling, fremlagde Daniel Mølle Sneum.

  Han viste dugfriske tal fra en DTU undersøgelse, som viser, at økonomiske forhold har en effekt på tilslutningen til fjernvarme, derfor var Daniel Møller Sneums anbefalinger, at det fri marked ikke kan løse alt. Der er behov for staten går ind og sikrer store investeringer og tilslutning ved fjernvarmeudrulningen.

  - Prisloftet hæmmer, at vi får udnyttet overskudsvarmen i Danmark.

  Katrine Bjerre, direktør for Synergi

  Prisloft på overskudsvarme debatteret

  Det var svært at snakke klimamål og klimahandling uden at komme ind på den igangværende problemstilling med det politiske besluttet prisloft på overskudsvarme, som allerede har sat flere overskudsvarmeprojekter på pause i fjernvarmesektoren.

  Til det fremlagde direktør for Synergi, Katrine Bjerre klokkeklart, at ”prisloftet bør afskaffes”. Synergi er netop en organisation, som arbejder for at fremme energieffektivisering i Danmark, og derfor skulle emnet naturligt bringes op af hende.

  - Prisloftet hæmmer, at vi får udnyttet overskudsvarmen i Danmark. I dag udnytter vi kun 13 pct. af potentialet, og det potentiale kan som minimum opvarme 100.000 boliger i Danmark, sagde Katrine Bjerre under sit oplæg.

  Der var politisk debat som afslutning på Energi På Toppen mellem tre politiske ordførere. Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen.

  Problemstillingen blev til sidst taget med ind i politikerdebatten mellem klima-, energi- og forsyningsordførerne Samira Nawa (RV), Søren Egge Rasmussen (EL) og Signe Munk (SF).

  - Prisloftet er et rigtig godt eksempel på et reguleringsregime, hvor overbureaukrati tager tempoet ud af omstillingen. Jeg går ikke ind for, at vi skal have en dyrere grøn om stilling, men vi skal heller ikke tage tempoet ud af den. Og det gør prisloftet. Så det bør vi finde en løsning på, udtalte Signe Munk fra SF under debatten, hvor Søren Egge Rasmussen ligeledes så yderst opmærksomt på de udfordringer prisloftet skaber for overskudsvarmeprojekter lige nu.

  Næste Energi på Toppen finder sted 13. December på Dansk Arkitektur Center

  Andre klikkede på...