Gå til hovedindhold
Energipriser
Medlemmer
Dansk Fjernvarme

Varmeprisstatistik får nyt udseende og øger datagrundlaget

Der er en stor efterspørgsel efter varmeprisdata fra forsyningssektoren, og derfor har Dansk Fjernvarme fra i år udvidet statistikken for at efterkomme efterspørgslen.

03. apr. 2024
 • Læs op

Indhold

  Den årlige varmeprisstatistik udarbejdet af Dansk Fjernvarme på baggrund af tilbagemeldinger fra organisationens 377 medlemmer er endelig klar. Statistikken giver et indblik i den historiske varmeprisudvikling og den estimerede varmepris for 2024.

  I år er statistikken udvidet til at inkludere yderligere data som for eksempel udviklingen ned på kommuneniveau og udviklingen opgjort efter primær energikilde. Udvidelsen sker blandt andet i lyset af den større samfundsmæssige efterspørgsel efter varmeprisdata, der er kommet i forbindelse med energikrisen i 2022.

  – Der er kommet et langt større fokus fra samfundet på udviklingen i energi- og forsyningspriserne. Det gælder også for fjernvarmeforsyningen. Vi har mærket og set, at der er en langt større interesse fra forbrugere, medier og politikere for at følge med i energiprisernes udvikling. Derfor vælger vi at offentliggøre vores varmeprisstatistik og udvide den til at inkludere flere parametre, som kan tegne et billede af fjernvarmeprisen for året, siger Bettina Aagaard Vester, konsulent i Dansk Fjernvarme.

  Statistikken indeholder aktuelle priser på knap 4/5 af Dansk Fjernvarmes medlemmer, som tilsammen står for 95 pct. af fjernvarmesalget i Danmark. Tallene viser, at den vægtede gennemsnitlige pris for et standardhus pr. 1. januar 2024 er på 16.296 kroner. Det svarer til en stigning på 5,7 procent sammenholdt med 1. januar 2023.

  – Fjernvarmeprisen stiger igen i år, men prisvariationen er blevet lavere, end den var i 2023, hvor en række selskaber med gas- og eldreven varmeproduktion havde midlertidigt ekstraordinært høje forbrugerpriser som følge af energikrisen. Stigningen i år skyldes primært, at de centrale kraftvarmeværker har haft en lavere indtægt fra el end forventet, og det har ført til, at mange af de selskaber, der primært får deres varme fra centrale kraftvarmeværker, har hævet prisen i løbet af det forgangne år, siger Bettina Aagaard Vester.

  Mere tilgængeligt data, som opdateres løbende

  Fremover kommer Dansk Fjernvarme til at opdatere den tilgængelige prisdata løbende, så det altid er muligt at få den mest opdaterede viden på varmeprisudviklingen i løbet af året.

  Derudover er undersøgelsen udvidet til at inkludere opgørelser over, hvordan varmeprisen udvikler sig i forhold til alternative opvarmningskilder og den generelle inflation.

  – Det giver et vigtigt og nødvendigt sammenligningsgrundlag for netop at konkretisere energiprisudviklingen i Danmark. El- og naturgaspriserne er stadig meget volatile, og vi står midt i en grøn omstilling, der har påvirkning på energiprisernes udvikling. Vi vil gerne give det mest retvisende billede af fjernvarmesektorens prisudvikling ved at udvide sammenligningsgrundlaget, siger Bettina Aagaard Vester.

  Andre klikkede på...