Gå til hovedindhold

Dansk Fjernvarme roser nyt flisværk: Uden biomasseanlæg stod vi det samme sted som med naturgas

LÆS I DAG: Varmen forsvinder ud i luften: Nyt prisloft er ”tudetosset”. Syv byer får den kolde skulder af Folketinget i forsøget på at skaffe klimavenlig fjernvarme. Fjernvarmetemperaturen går ned - legionellarisikoen går op. Flertal sikrer kompensation for vestjyske naboer til vindmøller.

15. sep. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  GridTech:
  Dansk Fjernvarme roser nyt flisværk: Uden biomasseanlæg stod vi det samme sted som med naturgas

  Med tilføjelsen af en ny fliskedel på 10 MW sikrer Tønder Fjernvarmeselskab forsyningssikkerheden og fornuftige varmepriser til de lokale fjernvarmekunder, fastslår Maria Dahl Hedegaard, chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme, der roser investeringen.

  - Jeg synes, det er en meget fornuftig investering, Tønder Fjernvarmeselskab har foretaget, når man tager i betragtning, hvordan de bygger deres kapacitet op og sikrer forsyningssikkerheden og også sikrer en fornuftig varmepris, siger Maria Dahl Hedegaard til GridTech.

  Hun tilføjer:

  - Med investeringerne i den her biomassekedel kommer fordelingen til at være cirka 50/50 på el og biomasse. Havde man valgt 100 procent el, havde man stået i præcis samme situation, som hvis man havde 100 procent naturgas, hvor man bliver meget sårbar.

  Således kan man med tilvalget af mere biomassekapacitet ifølge Maria Dahl Hedegaard benytte den teknologi, der er billigst i den enkelte driftstime.

  - Det er med til at sikre en god varmepris og forsyningssikkerheden den vej rundt, tilføjer hun.

  *****

  TV2 Nord:
  Varmen forsvinder ud i luften: Nyt prisloft er ”tudetosset”

  I Aars står fjernvarmeværket overfor mulige investeringer for op imod 50 millioner kroner hos lokale virksomheder. Hos Aars Fjernvarmeværk frygter man dog, at et prisloft vil gøre det svært at investere i overskudsvarme i fremtiden, fortæller TV2 Nord.

  - Al usikkerhed er en gift for sådan en udvikling. Får det den konsekvens, at vi ikke kan køre med den billigste løsning, så er det jo galimatias, påpeger direktøren, konstaterer Jan Clement, der er direktør for Aars Fjernvarme.

  Prisloftet er vedtaget af folketinget, og skulle sikre forbrugerne imod spekulation i produktionen af overskudsvarme. Men i lovgivningen står allerede skrevet, at et sådant projekt kun må gennemføres, hvis det er det bedste for samfundet, virksomheden og slutbrugeren.

  - Problemet det er, at prisloftet er så lavt, at dem, der går ind og investerer i sådan noget her, de er faktisk slet ikke sikre på at kunne få dækket deres investeringer, forklarer Per Sørensen, der er næstformand for Dansk fjernvarme.

  Hos Dansk Fjernvarme har de mange medlemmer, der mener at prisloftet lige nu er en barriere for deres grønne omstilling.

  - Det er jo tudetosset, for vi vil udfase naturgas og begrænse biomasse, og hvis vi kan udnytte den energi, vi plejer at sende ud til fuglene, som også er billigere, så skal man jo gøre det, fastslår næstformanden.

  *****

  JydskeVestkysten:
  Syv byer får den kolde skulder af Folketinget i forsøget på at skaffe klimavenlig fjernvarme

  Fjernvarmeprojekterne i Helle Energi A.M.B.A. og i Horne står lige nu på vippen, da begge projekter ikke har fået tilskud fra fjernvarmepuljen. I alt mangler projekterne 28,6 millioner kroner til tilskud fra den tømte Fjernvarmepulje, skriver JydskeVestkysten.

  Det sker på trods af, at regeringen og et næsten samlet Folketing har prædiket om en større omlægning fra fossile brændstoffer til el produceret af vedvarende energianlæg i kølvandet på den energikrise, der ramte i løbet af 2022.

  Men i praksis oplever formand Lars Krusborg Jakobsen fra Helle Energi A.M.B.A. at der er langt fra Folketingets mål og så de midler, der sættes af til den grønne omstilling. Her Energistyrelsens fjernvarmepuljen på 386,2 millioner, som allerede var tømt i maj.

  - Vi kæmper med at få midler fra fjernvarmepuljen, der er en forudsætning for projektet. Vi havde håbet på at tage første spadestik her i efteråret. Det når vi ingenlunde, siger Lars Krusborg Jakobsen.

  I bedste fald bliver projektet kun forsinket i tre til seks måneder. I værste fald så kan hele projektet falde til jorden.

  I Horne sidder konstitueret byrådsmedlem Stig Leerbeck (V) og samtidig medlem af den lokale fjernvarmegruppe. Han er rødglødende over, at Horne ikke har fået tilsagn fra fjernvarmepuljen på 3,6 millioner kroner.

  - Mit eget parti er også ansvarlig. Jeg har lidt svært ved, at man trækker på skulderen og siger, det er ærgerligt. Det skriger til himlen. Folketinget har selv bedt kommunerne om at udrulle så meget fjernvarme som muligt, siger Stig Leerbeck.

  *****

  Ingniøren.dk:
  Fjernvarmetemperaturen går ned - legionellarisikoen går op

  Mange fjernvarmeselskaber overvejer at skrue ned for temperaturen eller har allerede gjort det. Den såkaldte lavtemperaturfjernvarme reducerer nemlig energiforbruget til gavn for klimaet, men den risikerer at komme med en alvorlig slagside.

  Udrulningen af lavtemperaturfjernvarme kan danne grobund for en endnu større udbredelse af de farlige legionellabakterier, som sidste år kostede rekordmange danskere livet. En af dem, som frygter, at det kan ske, er Kaj Bryder, der er seniorkonsulent på Teknologisk Institut:

  - Det er selvfølgelig uheldigt, når vi gerne vil mindske vores klimaaftryk, men det hjælper ikke, at vi lukker øjnene for, at det bliver sværere at håndtere legionellaproblemet, når fjernvarmetemperaturen sættes ned, siger han til Ingeniøren.

  De danske fjernvarmeselskabers interesseorganisation, Dansk Fjernvarme, understreger, at fjernvarmeselskaberne skal tage risikoen alvorligt og vil gerne bakke op om, at der laves en såkaldt helhedsanalyse.

  - Men i sidste ende handler det om, at bygningers varmtvandsinstallation skal holdes over 50 °C, og det er bygningsejerens ansvar, at egne installationer er indrettet og drives på en sundhedsforsvarlig måde i henhold til bygningsreglementet, siger konsulent i Dansk Fjernvarme, Jens Christian Nielsen.

  *****

  EnergiWatch:
  Flertal sikrer kompensation for vestjyske naboer til vindmøller

  Et bredt politisk flertal er enige om en bonus til naboer til de nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild I Nordvestjylland. Det skriver bl.a. EnergiWatch, der også nævner, at aftalen gør det muligt at nedlægge to af i alt syv vindmøllestandpladser i Høvsøre.

  - Det er helt afgørende for vores vindindustri og for den grønne omstilling, at vi løbende sikrer mulighed for udvikling og nye og bedre teknologier. Det skal selvfølgelig ske på en måde, så forandringerne sker i samarbejde med lokalsamfundene og med rimelig kompensation. Den balance har vi fundet med den nye aftale, udtaler minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V).

  Med aftalen følger et princip om, at naboer til de nationale testcentre skal have en bonus.

  Bag aftalen står regeringen, SF, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance. Med aftalen anerkender de eventuelle øgede gener naboer og lokalområde kommer til at opleve, hvis der opstilles højere møller.

  Andre klikkede på...