Gå til hovedindhold
Kundeforhold

5. Udarbejd projektforslag, få kommunens godkendelse og finansiering

03. feb. 2023

Indhold

  Kommunerne er varmeplan- og godkendelsesmyndighed i Danmark. Det vil sige, at det er kommunalbestyrelserne, der tager den endelige beslutning om, hvordan varmeplanlægningen og udbygningen af varmeforsyning skal foregå i kommunen.  Det er Energistyrelsen, der fastlægger rammerne for den kommunale varmeplanlægning og behandling af varmeprojekter. Reglerne fremgår af bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg også kaldet projektbekendtgørelsen.

  Her findes vejledningen i projektbekendtgørelsen:

  Vejledning til projektbekendtgørelsen, juli 2021

  Projektforslaget (udarbejdet efter projektbekendtgørelsen) danner grundlag for den kommunale godkendelse af projektet efter varmeforsyningsloven. Kommunen skal som varmemyndighed godkende projektet inden anlægsarbejdet påbegyndes.

  Projektforslaget udarbejdes oftest af et rådgivende ingeniør firma enten på bestilling fra fjernvarmeselskabet, men kan også bestilles og finansieres af kommunen. Hvis kommunen får udarbejdet projektforslaget eller miljøvurdering, byggeansøgning etc. så bør kommunen sørge for at en anden uvildig rådgiver assisterer i myndighedsbehandlingen af projektforslaget. Dette er af hensyn til inhabilitet i myndighedsbehandlingen.

  Når projektet er godkendt skal der optages lån til finansiering. Lån via KommuneKredit med kommune garanti sker på baggrund af godkendt projektforslag. KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 procent. kommunegaranti. Fjernvarmeselskaber kan dog også vælge private realkreditinstitutter, leasingselskaber som alternativ til Kommune Kredit. Her vil selskabet dog ofte alene kunne finansieres med 80 procent modsat KommuneKredit, der kan finansiere 100 procent.

  Se vores guide til konverteringer:

  Læs om ansøgning til fjernvarmepuljen og tips til projektforslag

  Se også