Gå til hovedindhold
Kundeforhold

2. Undersøg opstartskapital og samarbejde med kommunen

Det er en god ide at have kommunen med fra begyndelsen.

24. aug. 2022

Indhold

  Hvis der ikke er fjernvarme på vej til jeres område, bør I kontakte kommunen og få indsigt i de lokale varmeplaner. Det er en god ide at have kommunen med fra begyndelsen, hvis I overvejer at stifte jeres eget fjernvarmeselskab. Kommunen kan hjælpe med flere ting fx invitere til borgermøder. 

  En udfordring i startfasen er ofte finansieringen. Dansk Fjernvarme anbefaler 360-graders rådgivning – teknisk, økonomisk og juridisk. Men en gruppe ildsjæle har sjældent de økonomiske ressourcer til at betale for ekspertrådgivning.

  Overslag over behov for startfinansiering:

  • Screening og start af selskab (teknisk, økonomisk, juridisk bistand): 100.000 – 125.000 kroner.
  • Projektforlag: 75.000 – 100.000 kroner. 

  Igen er kommunen ofte en god samarbejdspartner. I nogle tilfælde kan kommunen give støtte til rådgivning og udarbejdelse af projektforslag i forbindelse med den kommunale varmeplanlægningsopgave. 

  Læs mere om kommunens roller

  Vær opmærksom omkring støtte til finansiering i 2022:

  Den 23. maj 2022 blev der indgået en aftale mellem de politiske partier S, SF, RV, Ø, FG, KD og ALT om hurtigere udfasning af fossile varmekilder i danskernes hjem, særligt til understøttelse af mere grøn fjernvarme.

  Læs aftalen her

  Kommunernes DK2020-arbejde:
  Alle kommuner i Danmark laver i perioden 2020-2023 klimahandlingsplaner efter DK2020-metoden. Varmeforsyning og omstilling i varmesektoren er en vigtig brik. I nogle tilfælde kan kommunen give støtte til ”implementeringsaktiviteter” under DK2020 klimahandlingsplanen. Spørg eventuelt din kommune til dette.

  Læs mere om DK2020

  Andre muligheder for opstartsfinansiering:

  For at få penge til at lave projektforslag m.m., kan der sælges andelsbeviser af fx 1000 kr. til interesserede kunder/andelshavere.

   

  Se også