Gå til hovedindhold
Kundeforhold

3. Screening (teknisk, økonomisk, juridisk)

Det er vigtigt tidligt i processen at fastslå, om der er et grundlag for et nyt selskab.

24. aug. 2022
Tekst af Anders Balle Jørgensen, abj@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Det er vigtigt, at der kun kommer kollektiv varmeforsyning (fjernvarme) de steder, hvor det er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt på sigt. Der er pt et stort pres på omstilling fra naturgas og samtidig meget flygtige energipriser samt stort pres på ressourcer både i form af materialer (rør, målere etc.) og personale (entreprenører, smede, planlæggere etc.).

  Derfor er der det ekstra vigtigt at lave en grundig teknisk, økonomisk og juridisk screening af projektet.

  Dansk Fjernvarmes råd er (tjek op på disse råd i forhold til de øvrige vejledninger):

  • Få en kompetent rådgiver, som kan vejlede 360°
   • Pas på med “no-cure no pay”-rådgivning. Det kan give incitamenter til at etablere fjernvarmenet, som ikke er levedygtige på sigt.
  • Lav tekniske følsomheder/scenarier:
   • Tjek varmedensitet og regn på ledningstab
   • Udnyt eksisterende varmekedler (gartnerier, skoler) eller overskudsvarme (industri, spildevand, søvand, havvand) og undersøg placering af tekniske anlæg.
   • Overvej forsyningssikkerhed, robusthed og spidslast
  • Overvej organisering og drift på sigt
  • Lav overslag på budget
   • Tjek konkurrencedygtighed (prissammensætning) Beregn budgetteret varmepris pr. forbruger, ud fra skønnede produktions- og administrative omkostninger
   • Beregn nødvendig og sandsynlig tilslutningsprocent (eftertjek forhåndsinteressen hos de omfattede ejendomme)
  • Sørg for tæt dialog med kommunen både afdelinger for klima, varmeplan-myndighed, ejendomme (større offentlige forbrug som kan tilkobles) og arealanvendelse/lokalplanlægning (placering af tekniske anlæg)

  Se også