Gå til hovedindhold

141.300 husstande er på vej til at skrotte gasfyret

På tre år har fjernvarmeselskaber i Danmark udarbejdet projektforslag, fået dem godkendt af kommunen og samlet tilslutninger til fjernvarme, som kan sende 141.300 naturgasfyr ud i kulden.

25. okt. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Alene i de ni første måneder af 2023, er der blevet lavet projektforslag med et konverteringspotentiale på 45.500 naturgasfyr, og det tal stiger inden året er omme, hvor de seneste projekter skal behandles af de kommunale myndigheder.

  Opdraget fra Statsministeren og Regeringen – ikke mindst i det nuværende regeringsgrundlag – er meget tydeligt: Vi skal hurtigt muligt have den naturgassen ud af vores energisystem

  Det leverer fjernvarmeselskaberne på med over 113 projektforslag alene i 2023. Således får vi bekræftet at Fjernvarmesektoren leverer på den grønne omstilling af varmesektoren og danskerne tager godt imod og i stor stil melder sig ind i fællesskabet.  

  Fjernvarmesektoren er nemlig funderet som en kollektiv varmeforsyning, som gør, at sektoren har en unik mulighed for at konvertere ikke bare en eller to husstande hist og her, men at konvertere hele områder på samme tid, hvor alle får mulighed for at komme med, så naturgassen bliver udfaset i betydelig større bundter end ved individuel udfasning, som er påvirket af den individuelles borgers ageren.

  Fjernvarmepuljen understøtter inflationsudfordringerne

  Fjernvarmepuljen, som er et effektivt værktøj i udfasningen af naturgas og udrulningen af fjernvarme, er oversøgt, og der er 27 ansøgninger i puljen, som ikke kan få tilskud uden at puljen fyldes op igen.

  Blandt de 27 ansøgninger ligger der et potentiale på over 13.400 naturgaskonverteringer. Rundt regnet drejer det sig om et reduktionspotentiale på 54.000 tons CO2.

  Siden fjernvarmepuljens åbning i 2021 har puljen bidraget til at skabe investeringssikkerhed for fjernvarmeselskaber og øget incitamentet fra borgerne i konverteringsområder til at skrotte gasfyret og hoppe over på fjernvarmen.

  Alligevel er der ikke prioriteret yderligere midler i fjernvarmepuljen i år, og puljen er ikke på finanslovsudspillet for 2024.

  Det er et problem. Der er behov for puljen, hvis fjernvarmeselskaberne skal følge op på den politiske klimaaftale for 2022, og tempoet på udfasningen af naturgas skal overholdes.

  Trods udfordringer holder fjernvarmen kadencen.

  Dansk Fjernvarme har undersøgt fremgangen, hvor 171 projekter der har fået tilsagn fra den statslige fjernvarmepulje i perioden 2021 og 2022, og må konstatere at der er gang i stort set alle projekter.  

  Med et generelt selskabsøkonomisk krav på en minimumtilslutning på ml. 70-80 %, for de nye områder må vi antage at tilslutningen kører på fuld skrue og at fjernvarme i disse områder er den foretrukne erstatning for gasfyr. Fjernvarmen kan derfor levere på udfasning af gasfyr i de områder hvor den etableres og stort set alle gasfyr bliver smidt på pension, trods den lave gaspris. 

  Når fjernvarme ruller ud, skal det gøres attraktivt og nemt for borgerne, erfaringen viser at jo mere fjernvarmeselskabet tager sig at installationer, og alle andre detaljer og tilbyder en rimelig tilslutningspris bliver valget også det nemmeste. Fjernvarme kan som andre levere det nemmeste varmeprodukt til husstanden og derfor bliver det også husejernes foretrukne “convenience” valg.

  Afkoblingspulje løser ikke udfordringen

  Regeringen er selv ude med argumentet om, at regeringen har valgt at prioritere afkoblingspuljen, som søges af danskere, der skal af med naturgas og over på fjernvarme eller en individuel løsning. Desværre er afkoblingspuljen overhovedet ikke lige så effektiv som fjernvarmepuljen, fordi den ikke konverterer men yder tilskud til den enkelte borger, som skal af med gasfyret nu og her.

  Lave gaspriser fjerner ”nu og her”-behovet

  Vi har siden starten af 2023 set faldende naturgaspriser, som sidste år for mange boligejere var det største incitament for mange naturgaskunder til at ønske sig fjernvarme nu og her.

  Men vi så også sidste år, hvor hurtigt energipriserne steg og påvirkede samfundet i en sådan grad, at der skulle laves om på hverdagen for mange. Energimarkedet er et usikkert og volatilt marked, der svinger med blandt andet konflikt i Mellemøsten, strejke i Australien og det ødelagte gasrør i Finland. Med kombinationen af en lang række eksterne faktorer og ”risikoen” for en kold vinter, er der større sandsynlighed for, at høje energipriser igen vil ramme det danske samfund.

  Derfor bør der sættes ind for at fortsat at sikre energibesparelser og sikre, at der stadig er opbakning til at skrotte naturgasfyret.

  For selvom det sidste år for mange handlede om det økonomiske aspekt, er der stadig en klimakrise og et mål om at være klimaneutral i 2050. Hvis vi skal nå målet, skal naturgassen ud af Danmark. Energikrisen accelererede blot de nødvendige klimahandlinger på baggrund af ønsket om uafhængighed af russisk gas.

  Nu er det vigtigt, at omstillingen fra naturgas til fjernvarme og individuel opvarmning ikke går i stå men forsætter for klimaets skyld.

  Med 141.300 potentielle naturgaskonverteringer de kommende år, så er fjernvarmesektoren i hvert fald godt på vej til at udfase naturgassen i Danmark og i rumopvarmningen. Nu afhænger det blot af, at sektorens arbejde bakkes op af Christiansborg og samfundet. Det er ikke tro, som flytter bjerge, der er vilje, mål og hårdt arbejde.

  Andre klikkede på...