Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme

Høringssvar til bekendtgørelse om obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn i visse virksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet et fælles høringssvar med Brancheforeningen Cirkulær om obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn i visse virksomheder.

13. maj 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Indledningsvist anser Dansk Fjernvarme og Brancheforening Cirkulær  de varmeproducerende anlæg som en særlig kategori, som ikke bør være målgruppen for bekendtgørelsen, da energiforbrug her er en integreret del af anlæggenes hovedformål: At producere energi.

  Anlæggene har derfor i forvejen stor fokus på at opnå den størst mulige virkningsgrad ved at udnytte procesenergi så effektivt som muligt. 

  Vi forventer desuden, at både affaldsforbrændingsanlæg og store fyringsanlæg generelt ville kunne undtages fra krav om energiledelse og energisyn, fordi langt hovedparten af anlæggene er ”omfattet BAT-konklusionen i forbindelse med miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, der er relateret til energieffektivitet” som beskrevet i §5 stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelsesudkastet samt omfattet af krav til miljøledelse som beskrevet i §5 stk. 2.

  I forhold til kravet om klimasyn, ser vi det som formålsløst at stille krav om 4-årige klimasyn for udledninger, der er en integreret del af en udledning som er primært relateret til energiproduktion – ikke energiforbrug. 

  Det vil være et unødig ekstra krav til anlæg, der i forvejen er omfattet af vidtgående regulering af klimapåvirkning i forbindelse med f.eks. miljøregulering. Desuden er mange anlæg, herunder forbrændingsanlæg i forvejen omfattet af krav om registrering og indberetning for CO2 relateret til f.eks. afgifter og CO2-kvoter. 

  Vi foreslår derfor, at den ovennævnte undtagelse for krav om energiledelse og energisyn også skal omfatte kravet om klimasyn.

  Den enkleste løsning til at sikre de relevante undtagelser vil dog være at lade varmeforsyningsanlæg være fritaget for bekendtgørelsen ved f.eks.

  • at basere det ”årlige energiforbrug” som nettoenergiforbrug – som for vores anlæg alle er negativ, eller undtage procesenergi fra bekendtgørelsens definition af ”gennemsnitlig årligt energiforbrug”

  eller

  • at varmeforsyningsanlæg ikke omfattes af bekendtgørelsens definition af virksomheder, da varmeforsyninger et naturligt monopol, der ikke ”sælger et produkt eller en tjenesteydelse på et marked i konkurrence med andre”.

  Andre klikkede på...