Gå til hovedindhold
Ledelse & Bestyrelse
Medlemmer

Bestyrelsesarbejde i 2023 er meget komplekst

Ellen Trane Nørby – formand for Sønderborg Forsyning – er oplægsholder på PULS 2023, hvor hun har fokus på nutidens udfordringer for bestyrelserne i fjernvarme- og forsyningssektoren.

26. maj 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk

- Vi bruger temadage og strategidage, hvor vi har fokus på at blive kollektivt klogere, men jeg vil også opfordre til, at man arbejder på det individuelle plan, siger Ellen Trane Nørby om, hvordan bestyrelserne kan gøre sig endnu mere klar til at møde fremtidens udfordringer. Foto: Sønderborg Forsyning.

 • Læs op

Indhold

  Inflation, massive prisstigninger, mangel på både materialer og mandskab, politiske krav om endnu hurtigere tempo på udrulning af fjernvarme. Udfordringerne for fjernvarmesektoren hober sig op – særligt siden Putin beordrede russiske styrker over grænsen til Ukraine og sendte EU ud i en voldsom energikrise.

  Det sætter bestyrelserne i fjernvarmeselskaberne under et hidtil uhørt pres, og derfor øger det også behovet for, at bestyrelserne bliver klædt på, så de kan håndtere de nye og stærkere udfordringer.

  Det er meldingen fra Ellen Trane Nørby, der i omkring halvandet år har været formand for Sønderborg Forsyning. På PULS 2023 giver hun sit bud på, hvordan fjernvarmeselskaber får de rigtige bestyrelseskompetencer.

  - Kompleksiteten vokser jo nærmest dag for dag, og det udfordrer alle bestyrelser og tvinger dem til fx at se langt mere på tværs end tidligere. Fjernvarmen kan ikke fokusere udelukkende på fjernvarme; vi skal sikre fuld og hel sektorkobling mellem alle forsyningsgrene, og det kræver, at bestyrelserne skal tænke og agere langt mere strategisk, lyder det fra Ellen Trane Nørby.

  Der skal i langt højere grad tænkes i helheder: Overskudsvarme, spildevand, elsystemet. Det er meget mere komplekst i dag, og det stiller andre og måske uvante krav end tidligere.

  Ellen Trane Nørby

  Man skal tænke strategisk

  Forsimplet sagt, så har bestyrelserne tidligere i højere grad kunne koncentrere sig om driften for at sikre varmekunderne den laveste pris – som de jo også er forpligtet til i forhold til Varmeforsyningsloven. I dag skal de tænke langt mere strategisk, og det stiller andre krav.

  - Det handler groft sagt om driftsøkonomi, og billig varme ikke længere er nok. Vi skal reelt både tænke sikkerhedspolitik, forsyningssikkerhed, sektorkobling, digitalisering og grøn omstilling for bare at nævne noget af det, vores strategier skal spænde over, slår Ellen Trane Nørby fast og peger på, at fjernvarmesektoren har et særligt ansvar, fordi fjernvarmen sammen med forsyningssektoren generelt er hjertet i den grønne omstilling.

  - Jeg oplever mange meget professionelle bestyrelser, men der er bare brug for endnu et løft. Som fx diskussionen om affaldsforbrænding viser, tilføjer Ellen Trane Nørby og pointerer endnu en gang:

  - Der skal i langt højere grad tænkes i helheder: Overskudsvarme, spildevand, elsystemet. Det er meget mere komplekst i dag, og det stiller andre og måske uvante krav end tidligere.

  Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

  Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker har sammen udviklet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede forsyningsselskaber. Hent publikationen her.

  Der er også udviklet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde i kommunale bestyrelser - det kan du tilgå her.

  Kompetencer

  Et andet element for at styrke professionaliteten i bestyrelserne kan være, at man ser på de kompetencer, der er repræsenteret blandt og af medlemmerne. Dækker det fx bredt nok til, at man kan imødekomme de opgaver, som bestyrelsen skal håndtere, eller skal man ud og prikke til folk, der har netop de kompetencer, der er nødvendige.

  Ellen Trane Nørby ser eksterne kompetencer som væsentlig, men det er ikke en statisk størrelse. Det handler ikke nødvendigvis om, at der fx er brug for fx en jurist eller ingeniør eller lign. , men snarere om, at alle kompetenceområder er dækket, og at alle medlemmerne går professionelt til opgaven – bl.a. med brug af og læring fra Dansk Fjernvarme.

  Ikke desto mindre fortæller hun, at man i netop bestyrelsen for Sønderborg Forsyning har opfordret sin ejer – Sønderborg Kommune – til at tillade, at bestyrelsen løbende kan supplere med et til to medlemmer. Det skal ske, så man netop kompetencemæssigt kan fylde nogle ”huller” ud.

  - Der er nogle ting, som vi mangler, hvis vi skal have ”fuld plade”, og så har de seneste par år med krig i Ukraine og energikrise jo også vist, at netop kompetencebehovet langt fra er en statisk størrelse. Så behovet vil være forskelligt, og det vil vi gerne have, at vores ejer giver os mulighed for at imødekomme, siger Ellen Trane Nørby.

  Forslaget – som forudsætter en vedtægtsændring – kommer op sidst i maj måned, men Ellen Trane Nørby peger på, at det i hendes øjne er vigtigt også at have fokus på den individuelle udvikling af bestyrelsesmedlemmer. Det handler ikke kun om gruppen, men også individet.

  - Vi bruger temadage og strategidage, hvor vi har fokus på at blive kollektivt klogere, men jeg vil også opfordre til, at man arbejder på det individuelle plan. Og her kan jeg sige, at vores bestyrelse er stærkere nu – både fælles og individuelt – end vi var for et år siden.

  Andre klikkede på...