Gå til hovedindhold
Ledelse & Bestyrelse

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker har sammen udviklet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede forsyningsselskaber. Hent publikationen her.

28. feb. 2023
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Derfor er godt bestyrelsesarbejde vigtigt

  Der er et stigende fokus fra omverdenen på alle forsyningsområder. De forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber varetager en række helt centrale opgaver for den enkelte forbruger og for samfundet som helhed. Derfor er det vigtigt, at forsyningsselskaberne vedvarende viser, at de leverer den forsyningssikkerhed og kvalitet, der kan forventes – både i det enkelte selskab og i samarbejdet med andre.

  Når bestyrelsen har fokus på at opfylde sit formål, er det med til at give tillid og således også opbakning til den vigtige samfundsopgave, som selskabet varetager. Dette kan dermed også bidrage til at fremtidssikre forbrugereje som ejerform i forsyningssektoren.

  De opdaterede anbefalinger

  Anbefalingerne for det gode bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber har fungeret siden 2018. Der er i denne periode kommet fokus på yderligere emner eksempelvis cybersikkerhed, digitalisering, grøn omstilling og bæredygtighed. Derfor har de to brancheforeninger Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker opdateret anbefalingerne, så de fortsat kan fungere som inspiration og støtte for det lokale bestyrelsesarbejde.

  Målet med anbefalingerne er at stille rammer til rådighed for de enkelte selskaber, så de kan redegøre for, hvordan de arbejder med det gode bestyrelsesarbejde og således efterlever principperne for god selskabsledelse.

  Det er vores anbefaling, at alle selskaber uanset størrelse og andre forhold tager stilling til hver enkelt anbefaling.

  Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 2023
  Skema til redegørelse for 24 anbefalinger

  Indhold

  ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber” indeholder i alt 24 anbefalinger fordelt inden for:

  • Aktivt ejerskab
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
  • Bestyrelsens samarbejde
  • Transparens og honorering
  • Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

  Værktøjer til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

  Opbygning og anvendelse

  Anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde er ”soft law”. Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i konkrete tilfælde, som man så redegør for. Det er det, der går under betegnelsen ”Følg eller forklar”- princippet.

  Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i kodekset i stedet at anse som god skik og best practice inden for bestyrelsesarbejde. ”Følg eller forklar”-princippet er således en fleksibel tilgang, som tager hensyn til, at der er forskel på selskaberne.

  Fordelen ved at operere med soft law er, at fremtidige ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende lovgivningsarbejde. Man kan relativt hurtigt ændre anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde, efterhånden som man opnår erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til godt bestyrelsesarbejde – og i takt med at sektoren flytter sig.

  Se også