Gå til hovedindhold
Ledelse & Bestyrelse

Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber

Dansk Fjernvarme, DANVA, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker har sammen udviklet et kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber.

11. okt. 2022
 • Læs op

Indhold

  De kommunale forsyningsselskaber løfter et bredt samfundsansvar, og deraf følger en særlig forpligtigelse til at imødekomme interessen fra såvel ejere, forbrugere og øvrige interessenter samt sikre, at selskabet arbejder i henhold til de formål, det er sat i verden for.

  Målet med kodeksets anbefalinger er at understøtte effektivitet og kvalitet til gavn for selskabernes kunder og det omkringliggende samfund. Samtidig skal det systematiske arbejde med god ledelse bidrage til at skabe tillid i omverden ved, at forsyningerne har ledelsesmæssig opmærksomhed på langsigtede samfundsudfordringer.

  Kodekset er udgivet i en revideret udgave i oktober 2022. Det udkom første gang i 2017.

  Indhold

  ”Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber” indeholder i alt 33 anbefalinger fordelt på fem kategorier. De fem kategorier er:

  • Samspil med ejer og øvrige interessenter
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Bestyrelsens sammensætning og organisering
  • Bestyrelsens samarbejde med den daglige ledelse

  Opbygning og anvendelse

  Anbefalingerne for god selskabsledelse er ”soft law“. Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for. Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i dette kodeks i stedet at anse som ”best practice” inden for selskabsledelse.

  Anbefalingerne er relevante for alle kommunale forsyningsselskaber. Selskaberne er meget forskellige bl.a. med hensyn til ejerforhold, størrelse og antal forsyningsarter. ”Følg eller forklar-princippet" er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner.

  Fordelen ved at operere med soft law er, at fremtidige ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende, bureaukratisk lovgivningsarbejde, men at man relativt hurtigt kan ændre anbefalingerne for god selskabsledelse, efterhånden som man opnår ny indsigt i og nye erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til governance.

  Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller via deres hjemmeside.

   

  Kodeks for god selskabsledelse i kommunale bestyrelser
  Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber - bilag 1

  Se også