Gå til hovedindhold
Brugerinstallationer
Digitalisering
Medlemmer

Abonnementsordning: Tilsyn ændrer på praksis

I en sag med Halsnæs har Forsyningstilsynet afgjort, at abonnementsordninger på fjernvarmeunits ikke længere kan regnes for regnskabsmæssigt at være en del af det kollektive varmeforsyningsanlæg.

13. maj 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Fjernvarmeselskaber over hele landet skal nu formentlig ændre praksis for deres abonnementsordninger for fjernvarmeunits, fordi Forsyningstilsynet i en konkret sag har afgjort, at leveringsgrænsen for fjernvarme ikke kan flyttes til afgangssiden af fjernvarmeunitten.

  Praksis har siden 2010 - efter en afgørelse fra energitilsynet i VEKS’ område - været, at fjernvarmeunitten kan være en del af det kollektive varmeforsyningsanlæg, så leveringsgrænsen flyttes fra hovedhanerne og til afgangssiden af fjernvarmeunitten på den varmemodtagende bolig eller bygning.

  - Det er en afgørelse, som vi slet ikke er enige i, fastslår chef i Varmefaglig Afdeling under Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp.

  Administration bliver mere besværlig

  Forsyningstilsynet har truffet sin afgørelse på baggrund af en forbrugerklage mod Halsnæs Forsyning i forbindelse med deres nye leveringsbestemmelser  for fjernvarmeunits på abonnement. Det fik efterfølgende Forsyningstilsynet til selvstændigt at se nærmere på, hvor leveringsgrænsen skal være i forhold til Varmeforsyningsloven.

  Den nye afgørelse fra Forsyningstilsynet vil ifølge Dansk Fjernvarme føre til, at abonnementsordninger for fjernvarmeunits ikke fremadrettet kan indregnes i varmeprisen, fordi afgørelsen angiver, at fjernvarmeunitten ikke er en del af det kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Konkret har Forsyningstilsynet fundet grundlag for sin afgørelse i § 2   jfr. § 20 i Varmeforsyningsloven, der omhandler forudsætningerne for at kunne indregne udgifter under den kollektive varmeforsyning. Og det er altså tilsynets opfattelse, at en fjernvarmeunit ikke kan indgå.

  - Vi er langt nede i juraen, når Forsyningstilsynet vælger at gå imod den hidtidige praksis, som de selv tidligere har fundet frem til. Og uanset om det er den rette juridiske tolkning, så er det i hvert fald en afgørelse, der gør det administrativt mere besværligt for fjernvarmeselskaberne – og ganske unødigt mener vi i Dansk Fjernvarme, siger Nicolai Kipp.

  Konkret vil det nemlig betyde, at forbrugerejede fjernvarmeselskaber i fremtiden skal håndtere abonnementsordninger som sideordnet aktivitet  - det vil sige, at aktiviteten økonomisk skal være adskilt fra varmeforsyningsdelen.

  For de kommunalt ejede fjernvarmeselskaber skal det håndteres som en tilknyttet virksomhed. Det vil sige, at abonnementsordningen også her skal være økonomisk adskilt fra varmeforsyningsdelen - og dertil skal kommunalbestyrelsen forholde sig til, om selskabet må deltage i en sådan aktivitet.

  - Det er her, det er værd at huske på, at Varmeforsyningsloven også tilsiger, at fjernvarmeselskaber skal sikre sine kunder den lavest mulige varmepris. Og prisen bliver formentlig ikke lavere, når man skal opstille administrative løsninger på noget, der kunne løses med en enkel metode – nemlig at leveringsgrænsen flyttes indenfor husmuren til fjernvarmeunitten, siger Nicolai Kipp.

  Afgørelse får betydning fremadrettet

  Forsyningstilsynets afgørelse gælder for den konkrete sag, men tilsynet vurderer i sin afgørelse, at det får betydning for alle øvrige selskaber med abonnementsordninger knyttet til en fjernvarmeunit. Og her bliver det naturligvis interessant, om det skal have virkning med tilbagevirkende kraft eller ej.

  I sin afgørelse – som omhandler den konkrete sag fra Halsnæs Forsyning - skriver tilsynet, at ”afgørelsen omfatter ikke allerede indgåede aftaler om fjernvarmeunitordninger”.

  Samtidig skriver Forsyningstilsynet, at ”afgørelsen omfatter ikke etablering af fjernvarmeunitordninger i forbindelse med fjernvarmeprojekter i Halsnæs Varme A/S’ leveringsområde, som er godkendt af kommunalbestyrelsen inden afgørelsens meddelelse”.

  Dansk Fjernvarme vurderer, at afgørelsen – som ophæver den hidtidige praksis fra 2010 – ikke har tilbagevirkende kraft, så fjernvarmeselskaber, der har oprettet ordninger, hvor leveringsgrænsen er ved afgangssiden af fjernvarmeunitten, ikke skal ændre praksis. Og at det også gælder for fjernvarmeprojekter, der allerede er godkendt af kommunalbestyrelserne, inden den nye afgørelse blev truffet.

  Forsyningstilsynet understreger i øvrigt, at det er en forudsætning for aftalerne, at de skal være indgået frivilligt, hvilke ifølge Dansk Fjernvarme gælder for flertallet af fjernvarmeselskabernes aftaler om abonnementsordninger på fjernvarmeunits.

  Andre klikkede på...