Gå til hovedindhold

Ny rapport viser fremgang i udrulning af grøn varme

LÆS I DAG: Varmepumper ved nye boliger er ulovlige og skal pilles ned. Ny aftale åbner for CO2-transport på tværs af Skandinavien. Boost af fjernvarmepulje lander på et tørt sted. Kammeradvokaten melder om få risici for kommuner ved garanti til termonet. Driftsleder kalder på handling: - Jeg synes, at politikerne er alt for langsomme.

17. apr. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  KL.dk; pressemeddelelse:
  Ny rapport viser fremgang i udrulning af grøn varme

  Der er i 2023 kommet afklaring for mere end 100.000 danskere om, at fjernvarme er på vej, og mange flere kan komme til over det næste år, fremgår det af en statusrapport fra KL og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra KL.dk.

  Alene i 2023 har knap 40.000 gaskunder sagt farvel til gassen til fordel for en grøn varmeløsning. Derudover er der nu projekter på plads for yderligere 107.000 konverteringer til fjernvarme, mens knap 59.000 har fået afklaring om, at en varmepumpe kan være løsningen, når gasfyret skal på pension. Knap 122.000 danske hjem afventer stadig, om fjernvarme bliver en mulighed for dem.

  - Kommuner og fjernvarmeselskaber arbejder på højtryk for at indfri aftalens høje ambitioner, og rapporten her viser, at vi er godt på vej. Men vi er ikke i mål, siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg.

  - Højere priser på materialer og anlægsarbejde, mangel på arbejdskraft og stigende renter har haft indflydelse på, hvor mange projekter der har kunnet gennemføres. Samtidig har faldende gaspriser betydet, at flere gaskunder beholder deres gasfyr, siger hun videre.

  Lars Aagaard, klimaminister, siger ifølge KL.dk:

  - Det er fortsat regeringens mål, at danske hjem skal varmes op med grøn energi. Fossilt gas såvel som olie skal udfases. Kommunerne har lavet et stort stykke arbejde, og jeg er ikke blind for, at der kan være udfordringer med at få de sidste fjernvarmeprojekter med over målstregen. Der er nu lagt op til et samarbejde om at komme i mål, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

  *****

  Energy Supply:
  Varmepumper ved nye boliger er ulovlige og skal pilles ned

  En langvarig strid om varmeforsyning til 80 nye boliger i Sygehusparken på det tidligere Dronninglund Sygehus ser ud til at være afgjort. Og det bliver en dyr omgang for bygherren, Michael Vestergaard, der for år tilbage overtog det nedlagte sygehus. Det skriver Energy Supply.

  De ti varmepumper er erklæret ulovlige af Brønderslev Kommune, som nu har bestemt, at varmepumperne skal frakobles. Det betyder, at Sygehusparken i stedet skal forsynes med fjernvarme fra Dronninglund Fjernvarme, der ligger lige ved siden af det nedlagte sygehus.

  En del af bygningskomplekset kan dog opvarmes med egen blokvarmecentral, hvor der fyres med naturgas.

  - Vi bad bygherren præsentere et projektforslag for løsningen med varmepumper, men vurderingen er nu, at det samfundsøkonomisk er mest fordelagtigt med fjernvarme, og derfor er hans projektforslag blevet forkastet, fortæller formand for teknik og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Peter Stecher (K).

  Indehaver af MVe Byg, Michael Vestergaard erkender, at han måske var lidt hurtig til at etablere den alternative varmekilde, før det var afklaret, om det var helt i tråd med reglerne. Men det var i en situation, hvor fjernvarmen fra Dronninglund Fjernvarme var meget dyr.

  - Der er jo også sat solceller op, og derfor er det en meget grøn varmekilde, som samfundet efterspørger. Jeg forstår simpelthen ikke, at man samfundsøkonomisk mener, at fjernvarme er mere fordelagtigt, siger Michael Vestergaard.

  *****

  EnergiWatch:
  Ny aftale åbner for CO2-transport på tværs af Skandinavien

  Fremover vil det blive muligt at transportere og lagre CO2 imellem Norge, Sverige og Danmarks grænser. Det er nemlig vigtigt og nødvendigt for at nå danske og europæiske klimamål at kunne fange og lagre CO2, fremgår det af EnergiWatch, der citerer en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

  - Vi skal udnytte de forskellige ressourcer og erfaringer, vi har på tværs af Europa, så vi kan få CO2-fangst og lagring op i skala, og de svære udledninger ned i jorden. Danmarks indsat er hermed til at skabe et europæisk markedet for CO2-transport til glæde for hele EU, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

  Danmark har desuden aftaler om transport af CO2 med Belgien, Frankrig og Holland.

  Ifølge ministeriet er den danske undergrund ”særligt” velegnet til at lagre CO2 - modsat andre europæiske lande. Der er plads til flere hundrede års dansk udledning i den danske undergrund.

  *****

  Energy Supply:
  Boost af fjernvarmepulje lander på et tørt sted

  Dragør Kommune var tidligere på året med i ansøgerfeltet til Fjernvarmepuljen, men endte med ikke at få del i millionerne. Det frustrerede bl.a. borgmester Kenneth Gøtterup, der nu glæder sig over den politiske aftale, der tilfører puljen flere midler. Det skriver Energy Supply.

  - Vi havde egentlig taget konsekvensen af det seneste afslag, og planlagt at køre projektet uden tilskud. Så jeg er selvfølgelig glad for, at forhøjelsen kommer nu, så vi kan komme i gang. Vi står med støvlerne på, og er klar til at arbejde, så snart vi ved, hvor stort et tilskud vi får, siger Kenneth Gøtterup.

  Den ”nye” fjernvarmepulje kan umiddelbart finansiere samtlige ansøgninger, som Energistyrelsen modtog i februar.

  Et af de projekter står Løsning Fjernvarme og direktør Esben Iversen for. Med forhøjelsen af fjernvarmepuljen kan han se frem til, at et fjernvarmeprojekt i Juelsminde, der har været udfordret på økonomien, nu er tættere på at kunne realiseres:

  - Det er rigtigt positivt, at der er kommet en udmøntning, som så specifikt støtter op om fjernvarmen, udtaler Esben Iversen i en skriftlig kommentar til Energy Supply.

  *****

  GridTech:
  Kammeradvokaten melder om få risici for kommuner ved garanti til termonet

  Det vakte opsigt, da Hedensted Kommune i begyndelsen af året valgte at godkende to nystiftede andelsselskabers planer for termonet efter varmeforsyningsloven, da der længe har været usikkerhed om konsekvenserne ved, at man som kommune skønner termonettet til at høre under

  Nu kommer Kammeradvokaten i et notat kommunerne til undsætning, skriver GridTech. Således vurderer Kammeradvokaten, at en kommune ved en meddelt garanti til finansiering af termonet højest vil »kunne risikere, at Ankestyrelsen udtaler kritik af deres disposition«.

  Dertil er der ifølge Kammeradvokatens vurdering »ikke risiko for,« at garantien annulleres af de kommunale tilsynsmyndigheder, selv om udfaldet af igangværende politiske drøftelser bliver, at termonet ikke skal anses som et kollektivt varmeforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens forstand.

  Ligesådan understreger Kammeradvokaten, at en kommunalt meddelt garanti vil være forpligtende for kommunen, medmindre kommunen har taget et udtrykkeligt forbehold for udfaldet af de politiske drøftelser på Christiansborg af, om termonet skal anses som et kollektivt varmeforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens forstand.

  *****

  Folkebladet Lemvig:
  Driftsleder kalder på handling: - Jeg synes, at politikerne er alt for langsomme

  Tirsdag holder lokale foreninger i fællesskab borgermøde i Vestjydsk Fritidscenter, hvor folk får mulighed for at lufte sine holdninger til et projekt, hvor selskaberne, HOFOR, Eurowind og TOWII Renewables, vil opsætte tre vindmøller.

  De har de allerede indgået en såkaldt hensigtserklæring med Ulfborg Fjernvarme om, der sikrer en fast pris på 15.000 MWh grøn strøm per år i 15 år, skriver HOFOR.

  Men ifølge Folkebladet Lemvig stiller bl.a. driftsleder af Ulfborg Fjernvarme, Ken Madsen, spørgsmålstegn ved, om det så også i sidste ende bliver billigere for brugerne af fjernvarmen?

  - Vi lever i en verden, hvor vi skal tænke grøn omstilling. Og jeg har ikke set noget med grøn omstilling, som er blevet billigere. Så det vil være forkert at love, at det ender med at blive billigere, siger han og uddyber, at man ikke kender fremtidens priser på strøm, og at man derfor ikke ved, om det er en god aftale eller ej.

  Usikkerheden er blandt andet årsagen til, at driftslederen har et opråb til politikerne.

  - Der bliver brugt en masse energi på møder og mange andre projekter. Ressourcerne kan bruges rigtigt, hvis politikerne beslutter sig for, om projekterne skal blive til noget eller ej. Jeg synes, at politikerne er alt for langsomme, siger Ken Madsen.

  Andre klikkede på...