Gå til hovedindhold
Landsmøde
Politik
Forsyningssikkerhed

Se programmet for Landsmøde 2023

Her kan du se programmet for Landsmøde 2023, og du kan læse mere om de enkelte indlæg og debatter.

04. maj 2023
Tekst af Taja Adelie Lindby Skak, tal@danskfjernvarme.dk
20221027-Landsmøde2022Tivoli-061
 • Læs op

Indhold

  Vi glæder os til at udfolde årets tema: Grønt, sikkert – Altid. 
  Over to spændende dage fyldt med samtaler og debatter skal vi drøfte grøn omstilling, forsyningssikkerhed og energipolitik. Programmet er proppet med spændende indlæg, hvor både medlemmer, politikkere og eksperter fra energibranchen deltager.

  OBS: programmet er stadig under udarbejdelse og opdateres løbende. Vi tager forbehold for ændringer.

  Landsmødeprogram 2023

  09.30 Åbning af udstillingen
  Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand, Fjernvarmens Informationsfond

  Åbning af landsmødet

  10.30 Velkommen til Aalborg
  Den nye borgmester byder velkommen til det nordjyske.
  Lasse Frimand Jensen, borgmester, Aalborg Kommune

  10.50 Åbningsevent

  11.10 Præsentation af de nominerede til Fjernvarmeprisen
  Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

  11.25 Formandens landsmødetale
  Jesper Frost Rasmussen, formand, Dansk Fjernvarme

  11.45 Frokost, udstilling og netværk

  13.15-14.30 Tema: Vejen til de 100%

  Moderator: Josefine Kofoed, vært, TV2 News

  Fjernvarmen i dag er rigtig godt på vej, når det kommer til den grønne omstilling. Men hvordan ser vejen til et 100% grønt energisystem, og en 100% grøn varmesektor ud? Hvilke brændsler, anlæg og systemer kommer til at spille en større, eller en ny rolle i energisystemet, og hvordan sikrer man at varmesektoren samtidigt lever op til at være billig og sikker for forbrugeren?

  13.20 Bliver landbrugets grønne omstilling på bekostning af energien?
  Niels Peter Nørring, klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

  13.35 Hvad er det for et Danmark, som energisystemet skal betjene med grøn og klimaneutral energi?
  Anne Højer Simonsen, vicedirektør, Dansk Industri

  13.50 Fra grøn tanke til grøn handling – hvordan? 
  Christian Ibsen, direktør, CONCITO

  14.05 Debat: Hvordan får vi de grønne ambitioner ført ud i virkeligheden? 

  • Anne Højer Simonsen, vicedirektør, Dansk Industri
  • Christian Ibsen, direktør, CONCITO
  • Jacob Hartvig Simonsen, CEO, Amager Ressource Center (ARC)
  • Louise Langbak Hansen, udviklingschef, Vestforsyning

  14.30 Udstilling og netværk

  15.15-16.30 Tema: Hvordan sikrer vi forsyningen?

  Med inflation, krig og klimaforandringer i vores nærområde, har energiforsyningen været under historisk pres, det seneste halvandet år. Vi skal arbejde sammen og være fleksible – både internationalt og lokalt – for at sikre at der er varme, strøm og køling til alle. Hvordan har det været – og hvordan bliver det – når vi fremover skal sikre forsyningen i Europa og Danmark.  

  15.15 Hvordan sikres forsyningen og den grønne omstilling i kommunerne?
  Birgit S. Hansen, formand, KL's klima-, energi- og forsyningsudvalg

  15.30 NEKST-panelet – et kig i maskinrummet på den nationale energikrisestab

  • Steen Neuchs Vedel, direktør, Vestforbrænding
  • Tina Kramer Kristensen, Global Division Director, Rambøll
  • Henrik Holst Elstrøm, formand, Ribe Fjernvarme

  15.50 Debat med danske EP-kandidater: Fremtiden for det europæiske energilandskab

  • Kira Marie Peter-Hansen (SF)
  • Niels Fuglsang (S)
  • Stine Bosse (M)
  • Sigrid Friis Frederiksen (RV)
  • Mads Strange (LA)
  • Ulla Tørnæs (V)
  • Per Clausen (EL)

   16.30 Udstilling og netværk

  Torsdag den 26. oktober, kl. 15.00-16.30
  Fakultetet – 1. sal

  Grønt og sikkert energisystem – det er i fokus, når vi i år sætter elektrificering af fjernvarmen på dagsordenen på TECH-SCENEN.

  Fjernvarmen er en nøgleaktør i at skabe balance i elnettet. Men hvad betyder det, at fjernvarmen går fra at være en meget stor elproducent til at blive den måske største elforbruger. Det stiller krav til fjernvarmesystemerne, men også til samarbejdet mellem varme- og elforsyning: Elnettet skal kunne håndtere de store ændringer og behovet for at skabe balance mellem elforbrug og ikke regulerbar elproduktion bliver markant større.

  Kom og hør mere om, hvad der kan forventes i sammenspillet mellem el og fjernvarmen. TECH-SCENEN er åben fra kl. 15.00 til 16.30 med debat og tre højaktuelle indlæg om sammenspillet mellem fjernvarmen og elnettet.

  15.00 Fremtidens energisystem
  Danmarks klimamål og den deraf afledte elektrificering medfører en markant omstilling af samfundet. Fjernvarmen skal selvfølgelig fortsat levere god og effektiv varme i fremtiden. Der er meget der tyder på, at en af løsningerne bliver at producere en stor del af varmen på varmepumper eller elkedler. Dermed bliver fjernvarmen en af de største elforbrugere i Danmark. Kom og få et indblik i hvordan Energistyrelsen ser fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem.
  Stine Leth Rasmussen, vicedirektør, Energistyrelsen

  15.30 Udbygning af elnettet – en forudsætning for grøn varmeforsyning
  Cerius og Radius ejer, driver og udvikler elnettet på Sjælland og øerne. For at kunne løse fjernvarmens stærkt stigende behov for elnet er der brug for tæt samarbejde mellem fjernvarmeproducenter og elnetselskaber. Derfor ønsker Dansk Fjernvarme sammen med Cerius og Radius at sætte fokus på samspillet i udbygning af fjernvarmen og udbygning af elnettet. Det tager tid og kræver ressourcer at udbygge elnettet til fremtidens elektrificerede samfund. Tilslutning af en elkedel eller varmepumpe kræver nogle gange ligeså meget eleffekt som en mellemstor provinsby. For at sikre en effektiv udbygning af elnettet, skal der være et tæt samarbejde mellem elnettets ejere og fjernvarmen – og de offentlige planmyndigheder. Vi starter dialogen med elnettets ejere på TECH-SCENEN til Landsmøde 2023.
  Jens Fossar Madsen, CEO, Cerius og Radius Elnet

  16.00 Balancering af elnettet – en forudsætning for forsyningssikkerhed
  Det er Energinet, der har ansvaret for, at der er balance mellem elforbrug og -produktion. En vigtig del af dette er køb af de såkaldte systemydelser. Systemydelserne kommer som regel i spil, hvis/når der ikke er balance mellem elproduktion og elforbrug på day ahead og intraday markederne, eller hvis der sker fejl i nettet. Fjernvarmens regulerbare elproduktion kan også i fremtiden spille en vigtig rolle for Energinets køb af systemydelser. Men hvad gør Energinet for, at det fortsat er attraktivt for fjernvarmen at deltage i balanceringen af elnettet i fremtiden?
  Kia Marie Jerichau, Director, Flexibility and Balancing, Energinet

  19.00 Velkomstdrink
  Vi mødes i forhallen til netværk og lidt bobler.

  19.15 Dørene til salen åbnes

  19.30 Aftenarrangement
  Der er lagt op til en hyggelig og underholdende aften med tre-retters menu, show og hygge med alle dine kollegaer i branchen.

  23.00 Efterfest
  Aftenens arrangement sluttes af med en efterfest, som holdes i lokalet lige ved siden. I år har efterfesten fået en meget stor opgradering, både ift. plads og indretning, så der venter hyggelige omgivelser med plads til at netværke, et godt danseorkester og kølige drinks. 

  01.00 Tak for i aften

  09.00-10.15 Energi på Toppen – den næste fjernvarmegeneration

  Fredag morgen byder vi igen velkommen til en landsmødeversion af vores tilbagevendende konference Energi på Toppen. Denne landsmødetilpassede udgave kommer til at handle om at få engageret og rekrutteret den kommende fjernvarmegeneration. Hvordan sikrer vi at de rette hænder og hoveder kommer med i den del af den grønne omstilling, der har med varme, energi og forsyning at gøre? Hvem skal udgøre den næste fjernvarmegeneration?

  Moderator: Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

  09.00 Velkomst
  Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

  09.05 Bæredygtige frivilligmiljøer – hvordan?
  Hvordan gøres det attraktivt at tiltrække frivillige forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der bliver hængende?
  Lasse Petersen, partner, Ingerfair

  09.15 Kampen om de unge
  Hvordan tiltrækker og fastholder man unge i takt med at riften om dem som arbejdskraft kun bliver større med det demografiske træk?
  Rasmus Lindgaard, Director of Innovation, Companyong

  09.25 Frivillighedens tendenser
  Hvilke udfordringer og muligheder er der for frivilligheden i fjernvarmesektoren?
  Lars Skov Henriksen, professor, AAU

  09.35 Opsamling og debat

  09.50 Unge stemmer fra forsyningen

  • Sofie Svendsen, bestyrelsesmedlem, Aalborg Forsyning og medlem af byrådet i Aalborg (C)
  • Rosa Sulaiman, bestyrelsesmedlem, Aalborg Forsyning og medlem af byrådet i Aalborg (S)
  • Jesper Balle Kristensen, bestyrelsesmedlem, Morsø Fjernvarme og viceborgmester i Morsø Kommune (V)
  • Anna Strøbæk, bestyrelsesmedlem, Envafors
  • Daniel Borup, bestyrelsesmedlem, Aalborg Forsyning og medlem af byrådet i Aalborg (V)

  10.15-11.00 Udstilling og netværk 

  11.00 Fundamentet i et sammenhængende energisystem
  – præsentation af analyse
  Jesper Frost Rasmussen, formand, Dansk Fjernvarme      

  11.10 Klima-, energi- og forsyningsministeren har ordet
  Lars Aagaard, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

  11.20 Medlemsdebat

  11.35 Causeri: Mikkel Karlsen

  12.25 Tak for i år
  Jesper Frost Rasmussen, formand, Dansk Fjernvarme

  12.30 Frokost

  Du kan se frem til at et højaktuelt program, hvor vi berører de vigtigste emner i energi- og forsyningssektoren. Hold øje her på siden eller i Dansk Fjernvarmes nyhedsbreve, hvor vi løbende vil offentliggøre årets program og indlægsholdere.

  Andre klikkede på...