Gå til hovedindhold
Salg & Markedsføring
Konverteringer
Medlemmer

I Tårnby kommer fjernvarmen på ladcykel

Op mod 12.500 kunder skal konverteres til fjernvarme i Dragør og Tårnby. Som en del af indsatsen kører Torben Stærgaard rundt i de to kommuner på ladcykel for at møde borgerne til dialog ansigt til ansigt.

12. feb. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk

Torben Stærgaard er egentlig pensioneret fra Kirkeministeriet, men nu drager han rundt på sin ladcykel i Tårnby og Dragør for at få flere borgere til at skifte til Fjernvarme. Foto: Jesper Voldgaard.

 • Læs op

Indhold

  Af journalist Joel Goodstein

  En polaragtig kulde blæser langs Amager Landevej, hvor Torben Stærgaard har parkeret sin sorte ladcykel ud for Tårnby Sundhedscenter. Folk haster af sted for at komme ud af kulden. Men Torben Stærgaard må alligevel prøve at gøre sit job. Han er på gaden for at tale fjernvarmens sag – på en iskold decemberdag.

  På fortovet står hans sorte ladcykel med påskriften: Fjernvarme til Tårnby og Dragør.

  Mere præcist handler det om, at Tårnby Forsyning og det tilhørende selskab Dragør Fjernvarme de kommende år ønsker at konvertere op mod 12.500 kunder til fjernvarme – primært fra naturgas. På ladcyklen skal Torben Stærgaard rundt på gader og stræder, indkøbscentre, torve og pladser i Tårnby og Dragør for at komme i dialog med borgerne og tale om fordelene ved fjernvarme.

  – Der er ingen fjernvarme i Dragør i dag, hvor jeg selv bor. Jeg er selv gaskunde i dag, men vil ligesom mange andre gerne over på fjernvarme hurtigst muligt. Både for at få en stabil varmepris og for at få mere grøn varme, siger Torben Stærgaard, der efter 30 år som kontorchef i Kirkeministeriet nu er skiftet til energibranchen.

  – Jeg var egentlig gået på pension, men min kone arbejder stadig, og jeg vil gerne være med til at fremme den grønne omstilling, som fjernvarmen i høj grad bidrager til, siger Torben Stærgaard.

  Men han må også erkende, at grøn omstilling i sig selv ikke er tilstrækkelig til at sætte en bølge af konverteringer i gang.

  – Økonomi er meget afgørende for, om man ønsker at skifte til fjernvarme. I 2022 ville alle gaskunder over på fjernvarme på grund af de ekstreme priser, men nu er gasprisen faldet igen, og der er ikke helt den samme akutte følelse af at skulle væk fra gassen som for et år siden. Så man skal have flere argumenter med, når man taler om fordelene ved fjernvarme, siger Torben Stærgaard.

  Afgørende økonomi

  Tårnby Forsyning oplever generelt en stor interesse for fjernvarme. I første etape af den kommende fjernvarmeudbygning, som har opstart i første kvartal af 2024, har over halvdelen af de mulige kunder allerede ansøgt om at blive koblet på fjernvarmen.

  – På baggrund af et politisk ønske har vi været i gang med at markedsføre fjernvarme i de to kommuner siden august 2023. Det sker på en række platforme og med forskellige aktiviteter, og med inspiration fra gode erfaringer i blandt andet Middelfart har vi valgt at komme ud og møde borgerne ansigt til ansigt, hvor de er til daglig. Det er den opgave, Torben skal løse. På et tidspunkt vil vi evaluere den indsats og beslutte, om resultaterne er så gode, at vi skal skrue op for den aktivitet, siger David Schmidt, kommunikationschef hos Tårnby Forsyning.

  Ud over dialogen på gader og stræder cykler Torben Stærgaard efter aftale ud på hjemmebesøg.

  – Jeg får nok ikke tid til at drikke kaffe hos alle 12.500 potentielle kunder, men i det omfang der er tid til det, tager jeg på hjemmebesøg, hvor der er bedre mulighed for den personlige dialog, siger Torben Stærgaard.

  På hjemmebesøgene svarer Torben Stærgaard på spørgsmål og hjælper med at foretage beregningerne, som viser, dels hvad etableringsomkostningerne vil blive, dels hvad man skal regne med af varmeudgifter fremover.

  – I de fleste tilfælde er det etableringsomkostninger og varmeprisen, som er afgørende for, om man vælger at skifte til fjernvarme, siger Torben Stærgaard.

  Herudover bruger han cyklen til blandt andet at dele breve ud til beboerne i de planlagte fjernvarmeområder.

  – Jeg tager altid cyklen. Den skaber synlighed. Folk bliver nysgerrige, når man kommer på cykel, og de spørger, hvad der sker, og så er dialogen i gang, siger Torben Stærgaard.

  Usikkerheder og spørgsmål

  I Dragør venter 4.500 potentielle fjernvarmekunder, som i dag langt overvejende er på naturgas.

  – Indtil for ganske få år siden var naturgas det naturlige valg i Dragør. Det har ændret sig meget siden priskrisen i 2022, og flere borgere er på udkig efter alternativer, siger Torben Stærgaard.

  Han møder mange forskellige spørgsmål fra borgerne i sin dialog om fjernvarme. Mange usikkerheder har praktisk karakter.

  – Det handler i høj grad om meget nære og dagligdags ting: Hvor skal min bil holde parkeret, når I etablerer fjernvarme hos mig? Hvad med mit rosenbed – skal det graves op, og bliver det retableret? Hvordan skal skraldefolkene hente affald, når I har gravet gaden op? Man må ikke undervurdere den slags. Det er vigtigt at have gode, saglige og ærlige svar på alle spørgsmål, både de praktiske og økonomiske, siger Torben Stærgaard.

  Han har også lært betydningen af at gøre sit hjemmearbejde – når det gælder både fjernvarme, gas og varmepumper.

  – Man møder folk, som virkelig har sat sig ind i mange forhold vedrørende varmeforsyning, så det er vigtigt, at man har læst på stoffet og ikke oversælger. Vi skal altid kunne henvise til troværdige kilder, når vi fremlægger tal og beregninger, så borgerne bliver betrygget eller selv kan undersøge nærmere, siger Torben Stærgaard.

  Fjernvarme er tryghed

  Borgerne i Tårnby og Dragør tilbydes en abonnementsordning, som indebærer, at de for et årligt beløb på 3.500-3.700 kr. får installeret og løbende serviceret deres nye fjernvarmeanlæg. Og når de enkelte etaper i udbygningen er projektgodkendt, tilbydes borgerne også en tryghedsordning for et engangsbeløb på 1.500 kr., så deres eksisterende gasfyr bliver repareret eller udskiftet, hvis det bliver nødvendigt, indtil der kommer fjernvarme.

  Men ud over økonomi er det hyppigste spørgsmål fra borgerne: Hvornår kan I levere fjernvarme hos os?

  – Det er klart, at varmepumper er den hurtige løsning i forhold til fjernvarme, som måske først kommer om 2-3-4 år. Det kan vi ikke lave om på. Vi skal heller ikke sige, at fjernvarmen er fuldstændig grøn i dag, men vi kan sige, at den over tid bliver mere og mere grøn og på et tidspunkt vil blive helt grøn, hvad naturgas aldrig bliver, siger Torben Stærgaard.

  Han møder mange slags borgere – fra unge, nyetablerede familier til ældre, der måske overvejer at sælge deres bolig.

  – De unge lytter nok mere til de grønne argumenter, mens ældre borgere, som måske overvejer at sælge deres bolig, kan være i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig at investere i fjernvarme. Til dem siger jeg, at det kun kan være en fordel ved et boligsalg, at der er indlagt fjernvarme. Fjernvarme er tryghed for købere. Det vil aldrig trække prisen ned, måske tværtimod, siger Torben Stærgaard.

  På fortovet foran Tårnby Sundhedscenter blæser decembervinden stadig iskold. Men et par borgere stopper alligevel op, da Torben Stærgaard henvender sig.

  – Vi har allerede meldt os til fjernvarme, så vi venter bare på, at I kommer, siger en kvinde.

  En ældre herre har også givet tilsagn om fjernvarme, men spørger alligevel:

  – Kan man nu regne med prisen?

  Det kan du, forsikrer Torben Stærgaard, men benytter lejligheden til at aftale et hjemmebesøg.

  Ladcyklen skal ud på tur igen …

  Andre klikkede på...