Gå til hovedindhold
Biomasse
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Så er det tid til kontrakter om køb af biomassebrændsler

Mange er allerede i gang med udforme og indgå kontrakterne for varmesæsonen 2024/2025. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om lovgivningen har ændret sig, eller om ens kontrakter er opdaterede.

27. jun. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Sidste års svingende vejrforhold med først tørke og efterfølgende meget nedbør medførte meget svingende halmkvalitet for varmesæsonen 23/24. Det betyder, at det er en god idé allerede nu at få dannet sig et overblik over tilgængelig halm, og hvilke mængder ens leverandør forventer at kunne levere for kommende varmesæson.

  Dansk Fjernvarme anbefaler derfor, at man kontakter leverandøren for at høre ind til dens forventninger til høsten, hvis man allerede har indgået kontrakt eller har en kontrakt der strækker sig over flere år.

  - Det nye VE3 direktiv træder i kraft fra juni 2025, og der kommer nye krav i forhold til, hvem der bliver omfattet af dokumentationskravene for bæredygtig biomasse, siger chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Maria Dahl Hedegaard, og uddyber:

  - I dag skal man kun dokumentere bæredygtigheden af halmen, hvis man har en samlet indfyret termisk effekt over 20 MW på halm. Men fra juni 2025 falder grænsen til 7,5 MW, så derfor skal vores medlemmer være opmærksomme på, om de har kontrakter, der går over denne dato.

  Tro- og loveerklæring, der kan findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside, er stadig gældende for dokumentation af bæredygtig biomasse fra landbrugsarealer.

  Maria Dahl Hedegaard gør opmærksom på, at direktivet endnu ikke er implementeret i dansk lovgivning, men at det forventeligt sker inden juni næste år, og Dansk Fjernvarme vil løbende holde webinarer og temadage om det nye direktiv. 

  Fra januar 2025 kommer EUDR forordningen også til at være gældende. Her er man omfattet hvis man placerer bl.a. træ eller afledte produkter heraf; hvis man er den første operatør der placere produktet på EU’s indre marked eller eksporterer dette produkt.

  - Det betyder, at hvis man importerer biomasse og er de første til at placere produktet på markedet, så skal man kunne dokumentere, at produktet ikke har medført skovrydning eller forringelser og overholder lovgivningen i producentlandet og er omfattet af en erklæring med eksempelvis præcise geografiske koordinater for de jordområder, hvor varen er produceret, forklarer Maria Dahl Hedegaard.

  Yderligere oplysninger fremgår på miljøstyrelsens hjemmeside. Det er derfor også vigtigt at få ens kontrakter opdateret så eventuelle dokumentationskrav fremgår.

  På Dansk Fjernvarmes hjemmeside ligger opdateret dokumenter til kontrakter og standardleveringsbetingelser for halm og flis.

  Andre klikkede på...