Gå til hovedindhold
Jura

Paragraffen: Medlemsnyhed om generalforsamlinger

Det er generalforsamlingstid hos fjernvarmeselskaberne, og Dansk Fjernvarme modtager i den forbindelse rigtig mange spørgsmål om vedtægtsændringer, afholdelse af generalforsamlinger m.m. Et af de spørgsmål, som vi har modtaget er, om der kan træffes beslutninger under det sidste punkt på dagsordenen jfr. Standardvedtægten – punktet ”Eventuelt”.

29. feb. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Svaret er at det er almindelig praksis, at punktet »eventuelt« bruges til at drøfte emner af generel interesse for foreningen eller til at bringe nye forslag frem, som kan overvejes til behandling på en senere generalforsamling. Under »eventuelt« kan (næsten) alting drøftes, men ingenting vedtages.

  Der er ingen særlige regler for afholdelse af generalforsamlinger for de selskaber, der er organiserede som amba’er – her læner man sig meget op af foreningsretten, der er baseret på retspraksis og teori, da der ikke er en egentlig foreningslov. Men foreningsretten læner sig op af selskabslovgivningen.

  I henhold til Selskabslovens § 91, stk. 1, kan sager, der ikke er sat på dagsordenen, kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige kapitalejere samtykker. Det betyder, at der ikke kan træffes beslutninger om emner, der ikke er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, medmindre alle kapitalejerne giver deres samtykke til det.

  Som nævnt ovenfor er punktet »eventuelt« på en dagsorden for en generalforsamling i en forening et punkt, hvor deltagerne kan tage forskellige emner op til diskussion, som ikke er specificeret på forhånd i indkaldelsen til generalforsamlingen. Det er dog vigtigt, at der ikke kan træffes bindende beslutninger under dette punkt. Begrundelsen er, at det ud fra indkaldelsen til en generalforsamling skal være muligt for medlemmer at tage stilling til, om medlemmet vil møde frem eller ej – og medlemmet skal kunne forberede sig på at drøfte emnet. Hvis emnet tages ”op af hatten” under punktet ”eventuelt” og derfor ikke fremgår af indkaldelsen, så medlemmerne ikke kender det, kan der ikke træffes beslutning om emnet.

  Andre klikkede på...