Gå til hovedindhold
Rammevilkår & Regulering

Høringssvar vedrørende overførsel af overskydende CO2-kvoter og prisregulering af geotermi

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til ’forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning' (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fang-stenheder og undtagelse fra prisregulering af opvarmet vand fra geotermiske anlæg).

27. jun. 2022
Ældre end 24 mdr.
Tekst af Anders Balle Jørgensen, abj@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme støtter udviklingen af hele værdikæden for fangst-, transport-, lagring og -anvendelse af CO2 (CCUS), herunder at værdiskabelsen fra overskydende eller sparede CO2-kvoter og CO2-afgifter skal bidrage til finansieringen af CO2-fangst på kraftvarme- og affaldsenergianlæg.

  Dansk Fjernvarme støtter således også, at udviklingen af CCS og CCU i Danmark over tid skal være så markedsbaseret som muligt, hvilket blandt andet indebærer, at investeringer drives af kvotesystemet og en ambitiøs grøn skattereform. Desværre vedrører forslaget udelukkende gratis kvoter og kun anlæg, der modtager statsstøtte. Det medfører en række udfordringer, der begrænser muligheden for etablering af CO2-fangstanlæg.  

  Geotermi i fjernvarmeforsyningen

  Lovforslaget og den politiske aftale skaber et rigtigt godt grundlag for geotermi i fjernvarmen. Vedtagelsen af forslaget er en forudsætning for, at mange projekter kan realiseres.

  Det fulde høringssvar kan hentes i pdf-form herunder:

  Dansk fjernvarmes høringssvar vedr. overskydende co2 kvoter og prisregulering af geotermi

  Andre klikkede på...