Gå til hovedindhold
Konverteringer
Projekter & Planlægning

Farsø Varmeværk smider naturgas på porten i to nabobyer

Op mod 250 forbrugere i landsbyerne Fandrup og Ullits kan snart komme af med naturgassen. Farsø Varmeværk er nemlig gået i gang med at etablere en seks kilometer lang ledning, som skal levere fjernvarme indenfor få år.

03. dec. 2023
Tekst af Niklas Lindstrøm Jørgensen, nlj@danskfjernvarme.dk

Gravearbejdet til fjernvarmeudvidelsen starter helt inde ved Farsø Varmeværk - og fortsætter i seks kilometer ud mod Ullits. Foto: Farsø Varmeværk.

 • Læs op

Indhold

  Nu bliver de første rør lagt i jorden.

  Og det betyder, at fjernvarmen officielt er på vej til de to små byer i Vesthimmerland, Fandrup og Ullits.

  Det er Farsø Varmeværk, som er i gang med at udrulle fjernvarme til op mod cirka 250 nye forbrugere i byerne, der i dag primært holder varmen med naturgas.

  Helt konkret skal der sendes varmt vand ud til de to byer med en 6 kilometer lang transmissionsledning, som først skal forsyne Fandrup i 2024 og senere Ullits i 2025. Det er den, man nu er gået i gang med at grave ned.

  Gravearbejdet i projektet blev startet op i november måned – og nu kan man dermed for alvor følge med i projektet, mens det skrider frem. Noget, der glæder driftsleder i Farsø Varmeværk, Bo Rasmussen, som ser frem til, at man kan forsyne flere forbrugere med fjernvarme.

  - Vi er jo super tilfredse, og jeg vil gerne sende en kæmpe tak til arbejdsgrupperne ude i byerne. Det er et stort arbejde, de har gjort for fjernvarmen. Og man lægger også virkelig hovedet på blokken, når man går ud i sådan en lille by og taler for et projekt som det her, siger han og fortsætter:

  - Vi har allerede kapaciteten til at forsyne Fandrup og Ullits, og det betyder jo, at vi kan udnytte varmeværket bedre uden at skulle investere i mere produktion. Det gør også økonomien mere robust for de eksisterende forbrugere.

  Energikrisen satte gang i tingene

  Det lå ellers ikke i kortene, at Fandrup og Ullits skulle have fjernvarme i den nærmeste fremtid. Tilbage i 2017 havde man i Fandrup takket nej til fjernvarmen – og Ullits var slet ikke i Farsø Varmeværks søgelys.

  Det skulle krigen i Ukraine dog ændre markant på. For da energikrisen fik gaspriserne til at eksplodere, var der pludselig interesse. Ikke fra Fandrup, men fra Ullits. En lokal borgergruppe tog nemlig kontakt til Farsø Varmeværk for at spørge ind til mulighederne for at få fjernvarme til byen.

  Derfor holdt man et borgermøde i Ullits, hvor tilslutningen var stor. Og da vejen til byen naturligt passerer Fandrup, tog man også fat i dem for at spørge, om de havde fortrudt.

  - Det havde de – og det var ret heldigt for begge parter. For vores projekt viste, at begge byer skulle være med, før samfundsøkonomien kunne hænge sammen, fortæller Bo Rasmussen og tilføjer:

  - Da vi havde undersøgt opbakningen kunne vi derfor sende et projektforslag ind til Vesthimmerlands Kommune, som godkendte det i november 2022.

  At vi kunne få tilskud fra fjernvarmepuljen havde afgørende betydning for projektet. Det kunne have set svært ud, hvis forbrugerne selv skulle have dækket de 2,4 millioner, tilskuddet udgjorde.

  Bo Rasmussen, Driftsleder på Farsø Varmeværk

  Måtte sikre projektet med bindende tilmeldinger

  Med et godkendt projektforslag i hånden, var Farsø Varmeværk klar til at sende projektet i udbud og søge om tilskud fra fjernvarmepuljen. Tilskuddet fik man, og senere vandt Gunnar Nielsen fra Aars udbuddet og blev valgt som entreprenør med et tilbud, som lå indenfor rammerne.

  - Vi nåede at blive lidt nervøse for økonomien, da vi godt kunne fornemme, at der var mange projekter i gang i landet. Men det lykkedes at få et godt tilbud, og med det gik vi hurtigt ud i begge byer og holdt borgermøder, informationsmøder og uddelte foldere, forklarer Bo Rasmussen og fortsætter:

  - Det blev besluttet, at vi skulle have en bindende underskrift fra 60 procent af forbrugerne, så vi kunne sikre projektet mod svingende gaspriser og mod at grundlaget blev udhulet af varmepumper.

  Sværere end forventet at få tilslutning

  Og det var lige på et hængende hår, at man nåede det. For mens 72 procent af forbrugerne i Fandrup og Ullits havde skrevet under på en hensigtserklæring, da energikrisen var på sit højeste, nåede man kun med nød og næppe at få nok underskrevne kontrakter inden deadline i oktober 2023.

  - Det var ikke nemt at nå de 60 procent – og faktisk måtte vi trække den med en uge, før det lige præcis lykkedes på sidste dag. Og det viser bare, at det lige nu er udfordrende at få opbakning til fjernvarme, selv når økonomien er god, og man har et fornuftigt projekt, siger Bo Rasmussen og tilføjer:

  - Så at vi kunne få tilskud fra fjernvarmepuljen havde afgørende betydning for projektet. Det kunne have set svært ud, hvis forbrugerne selv skulle have dækket de 2,4 millioner, tilskuddet udgjorde. Jeg skal ikke kunne sige, om det ville vippe den ene eller den anden vej. Det var jo kun lige med næb og kløer, at vi fik nok på.

  Alle har efter planen fjernvarme i 2025

  Når der først er åbnet for det varme vand i Fandrup og Ullits, forventer Farsø Varmeværk, at tilslutningen til fjernvarme vil blive større med tiden.

  Indenfor fem år regner man med at have cirka 75 procent af boligerne med på fjernvarmen i de to områder.

  Nu skal der dog først lige grave 2 kilometer transmissionsledning ned i jorden til Fandrup, hvorefter man efter forventningen kan koble forbrugerne på inden slutningen af 2024.

  Herefter fortsætter man med yderligere fire kilometer transmission til Ullits, hvor forbrugerne kan regne med at komme på inden vinteren 2025.

  Andre klikkede på...