Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Projekter & Planlægning
Dansk Fjernvarme

Workshop om PtX-projekter i Hovedstadsområdet

Torsdag den 9. november byder Grøn Energi på en workshop, der skal afdække muligheder for partnerskaber, der kan føre til konkrete PtX-projekter i Hovedstadsområdet.

03. nov. 2023

Indhold

  Grøn Energi har sammen med Aalborg Universitet for Region Hovedstaden igennem næsten to år arbejdet på at fremme PtX-projekter i Hovedstadsområdet til gavn for den grønne omstilling i samfundet. Nu er projektet så langt fremme, at det er tid til en workshop, hvor målet er at kick-starte nye PtX-projekter, der endnu ikke har været på tegnebrættet.

  Workshoppen bliver afholdt torsdag den 9. november hos Dansk Fjernvarme i København, hvor arrangørerne håber på inspiration, gode drøftelser og gerne konkrete forslag til PtX-projekter.

  - Vi har inviteret nøglepersoner fra virksomheder med interesse i PtX-verdenen til vores workshop, så vi forhåbentlig får samlet hele værdikæden bag et godt PtX-projekt. Vi håber derved at skabe det bedste afsæt på dagen for givtige PtX-projekter, forklarer analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

  Projektet er søsat ud fra en forventning om, at PtX-teknologien forventes at blive en afgørende brik i den grønne omstilling i Danmark. Konkret vil man derfor afdække mulige placeringer af PtX-anlæg i Hovedstadsområdet; herunder deres potentielle størrelse, arealbeslag, tilstedeværende CO2-ressource og potentiale til at levere overskudsvarme til relevante fjernvarmeselskaber.

  - Det er vigtigt, at vi får vurderet, hvor det giver god mening med PtX-anlæg, så vi også kan udnytte fx overskudsvarme fra projekterne til gavn for varmekunderne. Og det gælder måske i særlig grad for Hovedstadsområdet, hvor der er rigtig mange varmekunder, siger Jesper Koch.

  Han nævner også, at det ikke er givet, at PtX-anlæggene etableres i det tempo, der er nødvendigt for at sikre de politiske klimamål, ligesom det ikke er givet, at overskudsvarmen kommer til at blive udnyttet, eller at der er nok biogen CO2 til rådighed for at kunne forædle brint til fx e-methanoler.

  - Netop derfor er det vigtigt, at der kommer nogle velunderbyggede bud på, om man kan etablere PtX-anlæg i Hovedstadsområdet – og måske lige så vigtigt, hvor man kan gøre det, siger Jesper Koch.

  Andre klikkede på...