Gå til hovedindhold
Energi på Toppen
Klima- & Miljøforhold
Afgifter & Tilskud
Afholdt

Energi på Toppen: Den grønne omstillings dilemma

Kom til gå-på-arbejde-konference med energisektoren, hvor vi denne gang stiller spørgsmålet: Hvem dækker provenutabet i fremtidens CO2-fri sektor?

Arrangementet blev afholdt i København den 22. maj 2024.

En god adfærdsregulerende afgift afvikler med tiden sig selv. Så når alle de fossile brændsler er ude af systemerne, og CO2'en fanges og enten lagres eller udnyttes, vil staten stå med et ikke ubetydeligt provenutab. Hvem skal dække det, og hvor og hvornår giver adfærdsregulerende afgifter mening?

Det er gratis at deltage og alle er velkomne – tilmelding er dog nødvendig.

09.00 Velkomst – en god adfærdsregulerende afgift afvikler sig selv
Maria Dahl Hedegaard, Dansk Fjernvarme

09.05 Hvor stort ser provenutabet ud, når vi rammer 2030?
Når vi er i mål med klimamålet om en CO2-reduktion på 70 % i 2030, hvad vil det så betyde for det provenu, der hidtil har været fundet i fossile brændsler?

09.15 Hvordan bevares incitamentet til den grønne omstilling? 
Hvis flere milliarder kroner ser ud til at forsvinde fra statens indtægt ved at udfase fossile energikilder, hvordan bibeholdes så det økonomiske incitament til at gennemføre?
Sofie Holme Andersen, cheføkonom, AE 

09.25 Hvem kan dække provenutabet?
Hvilke sektorer bør staten ty til for at høste nyt provenu, der kan dække fremtidens tab fra energisektoren? 
Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS

09.35 Opsamling, debat og spørgsmål

09.50 Den grønne omstillings betydning for transportindustrien
Hvilke muligheder, udfordringer og regulering påvirker den grønne omstilling af vejgodstransporten?
Søren Büchmann Petersen, chefkonsulent, DTL – Danske Vognmænd

10.00 Afgifternes benspænd i rumopvarmningen
Skaber den skæve fordeling af afgifter på rumopvarmning en utilsigtet konkurrence mellem grønne opvarmningsformer?
Tine Skovlund, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme               

10.10 Regningen for at rydde op
Regeringens 110 procents mål vil ende med at gøre CO2 til nettoomkostning for statskassen. Hvad koster det, og hvem skal betale?
Karsten Capion, senioranalytiker, CONCITO

10.20 Opsamling og debat 

10.35 Hvor skal pengene komme fra?
Jeppe Bruus, skatteminister (S)

11.00 Tak for i dag – kaffe og netværk 

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 17. maj 2024.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.