Gå til hovedindhold
Konference
Forsyningssikkerhed
Cybersikkerhed & Beredskab
Afholdt

Energikonferencen 2024

Hvordan sikres fremtidens energilandskab? Dansk Fjernvarme og Maskinmestrenes Forening afholder for ellevte gang landets vigtigste nationale energikonference uden for hovedstadsområdet.

Energikonferencen blev afholdt i Esbjerg den 29. april 2024.

Fremtidens energi

Energikonferencen tager årligt pulsen på de energi- og klimapolitiske tendenser og mål sammen med politikere, eksperter og virksomheder.

På Energikonferencen 2024 kaster vi i fællesskab lys over muligheder og udfordringer hos fremtidens energiforsyninger og -selskaber. Vi ser på pålidelig forsyningssikkerhed, idet vi drøfter, hvordan vi sikrer oprettelse af høj spændingskvalitet i en tid med en mere variabel elproduktion, og hvorvidt infrastrukturen og fjernvarmenettet kan følge med eller ej.

I 2023 blev 2022-energikrisen afløst af et fokus på operationalisering af den grønne omstilling. Regeringen lukkede for ’åben-dør-ordningen’, og elafgiften steg. Et kæmpe udbud på 9GW grøn strøm fra havvindmølleparker kom på plads – sammen med en aftale on PtX-infrastrukturen og flere PtX-projekter i gigawattklassen på vej.

Aldrig før har den strøm, der bruges, været mere grøn – målt på CO2 per kilowatt-time. Atomkraft er gået fra at være ’dark horse’ til en reel mulighed, og biogasudbuddet vil i fremtiden sikre produktionen af grønne gasser, så forsyningssikkerheden øges, når naturgassen udfases. Fokus vil ligge på de lavthængende frugter som overskudsvarme, geotermi og energieffektivisering.

Oplægsholdere fra industrien:

  • Bjarne Munk Jensen, CEO, Kredsløb
  • Lars Hansen, Senior Program Director, Ørsted, P2X
  • Henrik Lund, Professor, Dr.tech, Aalborg Universitet
  • Søren Maigaard, CEO, SektorCERT

Energidebat mellem EU-valgets spidskandidater:

  • Niels Fuglsang (A)
  • Ulla Tørnæs (V)
  • Sigrid Friis Frederiksen (RV)
  • Niels Hansen (C)

Se hele programmet her

Er energikonferencen noget for dig?

Energikonferencen henvender sig til ledere og bestyrelser i fjernvarme- og energiselskaber, energiindustrien samt maskinmestre og andre energiinteresserede.

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding sker hos Maskinmestrenes Forening senest mandag den 22. april 2024.

Tilmeld dig her

Der vil være mulighed for online deltagelse. Ved tilmelding oplyses, om du deltager fysisk eller online.