Gå til hovedindhold
Kursus
Jura
Administration & Økonomi

Forsyningsjurauddannelse - Vand

Hvor er de juridiske faldgruber i dit arbejde – og hvordan kan du tackle dem? Kom og få et 360 graders overblik over forsyningsjuraen, og lær at se, hvornår du skal være særligt opmærksom.

Uddannelsen har til formål at give dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen indenfor en eller flere af forsyningsarterne: vand, spildevand, affald og varme. Du er således efter gennemførelse af uddannelsen i stand til at identificere de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser og agere på dem.

Du får et bredt indblik i den jura, der regulerer forsyningsbranchen. Fokus i uddannelsen ligger på de områder, hvor man som medarbejder i forsyningsselskaberne skal være særligt opmærksom.

Følgende emner behandles på dette modul:

 • Vandplaner og indsatsplanlægning
 • Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO
 • Vandforsyningsplanlægning
 • Indvindingstilladelse
 • Påbud og forbud
 • Vandforsyningsregulativ
 • Indtægtsrammeregulering
 • Anlægsbidrag og vandbidrag

Er uddannelsen noget for dig?

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske/administrative medarbejdere indenfor områder som HR, økonomi og kunder samt planlæggere og projekterende inkl. mellemledere, teamkoordinatorer, som tager del i den praktiske opgaveløsning.

Form

Uddannelsen er forankret i praksis, og der vil indgå aktuelle eksempler, værktøjer og paradigmer, du kan tage direkte med hjem og benytte i dit daglige arbejde. På kurserne er der tid til drøftelser og netværk med både undervisere og de andre kollegaer fra branchen.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med branchen.

Alle moduler er af 2 dages varighed og kan tages individuelt i vilkårlig rækkefølge.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Der udstedes et kursusbevis efter hvert enkelt modul. Når du har gennemført de to almene moduler samt minimum ét fagteknisk modul udstedes desuden et diplom.

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Læs om de øvrige moduler her

 • Selskabsret
 • Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde
 • Aktindsigt og miljøaktindsigt
 • Udbud, indkøb og aftaler
 • Fast ejendomsregulering, herunder ekspropriation
 • Juridisk kildelære og informationssøgning
 • Erstatningsret
 • Opkrævning og inddrivelse
 • Ansættelsesret og overenskomster
 • Forbrugerret
 • Persondataret
 • Finansiering
 • Spildevandsplanlægning
 • Udledningstilladelser
 • Procedure for udformning af udledningstilladelser
 • Påbud og forbud
 • Tilslutningsbidrag og afledningsbidrag
 • Indtægtsrammeregulering
 • Aktuelle emner
 • Takster og gebyrer
 • Varmeplanlægning
 • Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
 • Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
 • Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
 • Energibesparelser
 • Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
 • Skat og afgifter
 • Grundbegreber og aktører på affaldsområdet
 • Krav om selskabsudskillelse af kommunale affaldsaktiviteter
 • Nye rammebetingelser for affald til materialenyttiggørelse
 • Forsyningstilsynets nye rolle på affaldsområdet
 • Aftaler mellem kommuner og kommunale affaldsselskaber
 • Forbrændingssektorens fremtid og nye rammebetingelser

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.