Gå til hovedindhold
Kursus
Jura
Distribution & Lagring

Gæsteprincippet og erstatninger

Har I ledninger på fremmed grund, bør I være dus med gæsteprincippet. Kom og få styr på regler og rutiner, så I undgår unødigt besvær – nu og i fremtiden.

Ledningsejers rettigheder reguleres i høj grad af gæsteprincippet. Princippets rækkevidde er under konstant udvikling, senest med 6 domme inden for de to sidste år. Alene i marts og februar i 2022 har Højesteret afsagt tre domme om gæsteprincippet, som alle har stor betydning for, hvornår gæsteprincippet anses for fraveget.

Kurset giver dig overblik over de love og regler, der regulerer ledningsejeres rettigheder, det såkaldte gæsteprincip. Herunder køb af arealer og servitutter til tekniske anlæg både over og under terræn.

Der bliver lagt vægt på praktiske erfaringer, praktiske tips og idéer til gode rutiner og procedurer til styringen af processen.

Formålet er at forebygge problemer samt få startet gode rutiner, så forsinkelser og unødige omkostninger undgås.

Dansk Fjernvarme udbyder kurset i samarbejde med DANVA.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der arbejder med ledningsanlæg m.m.

Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation af dagens program

09.30 Juridiske arealbindinger

 • Den private ejendomsret
 • Sikring af ledninger og anlæg på fremmed grund
 • Privatretlige og offentligretlige bindinger

Tinglysning af servitutter

 • Hvorfor tinglyse?
 • Opbygning af en ledningsservitut
 • Indgåelse af aftaler

Erstatning

 • Fastlæggelse af erstatning for tinglysning af ledningsservitutter
 • Fastlæggelse af erstatning ved køb af arealer til tekniske anlæg

12.00 Frokost

12.45 Gæsteprincippet

Gennemgang af administrativ praksis og retspraksis.

 • Den praktiske håndtering af ledningsomlægningssager
 • 10 gode spørgsmål til den praktiske proces
 • Den nyeste praksis fra Højesteret

14.15 Pause

14.30 Udefrakommende forhold

 • Håndtering af graveskader

15.15 Fremtidige rettigheder

15.45 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for i dag 

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.