Gå til hovedindhold
Kursus
Dansk Fjernvarme
Administration & Økonomi

Introduktion til fjernvarme

Har du fået en ny kollega eller medarbejder der skal arbejde med fjernvarme, så giv dem den bedste start her.

Fjernvarmens Hus 700x420.jpg

Når du deltager på introduktionskurset, får du en grundlæggende viden om fjernvarme og en forståelse for fjernvarmesystemets opbygning og virkemåde, som er essentielt for din start i en ny branche.

Du bliver fortrolig med de tekniske begreber, der anvendes i branchen, ligesom du bliver introduceret til de økonomiske og juridiske forhold, som sætter rammerne for fjernvarmebranchen.

Endelig får du kendskab til, hvor branchen befinder sig politisk og udviklingsmæssigt – og et aktuelt kig på, hvad der står øverst på Dansk Fjernvarmes dagsorden lige nu.

På kurset lærer du om

 • Indblik i fjernvarmens historie og udvikling
 • En overordnet viden om de vigtigste begreber inden for fjernvarmeområdet på det tekniske, økonomiske og juridiske område
 • Indblik i fremtidsperspektiverne for fjernvarmen
 • En introduktion til Dansk Fjernvarme, og hvad brancheorganisationen arbejder for, og hvordan den kan være dig behjælpelig
 • En introduktion til Dansk Fjernvarmes tilbud, herunder vejledninger, erfa-grupper, kurser og andre arrangementer

Vi lægger stor vægt på netværk og erfaringsudveksling på vores kurser og arrangementer. Derfor vil der også på kurset være afsat tid til, at du kan lære de andre kursister at kende og få et indblik i, hvad de arbejder med.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, som er nyansat eller nyt bestyrelsesmedlem i et fjernvarme- eller forsyningsselskab eller nyansat i en virksomhed, hvor du arbejder med fjernvarmeområdet.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

09.30 Introduktion til fjernvarme – hvordan virker fjernvarme
Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

 • Historie, baggrund og udvikling
 • Produktionsanlæg, ledningsnet og brugeranlæg

Der indlægges pauser undervejs.

11.30 Præsentation af fjernvarmens associerede selskaber

 • DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab
 • FIF – Fjernvarmens Informationsfond
 • Softværket

12.00 Frokost

12.45 Rammerne for fjernvarme
Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

13.15 Hvad kan Dansk Fjernvarmes sekretariat hjælpe med
Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

 • Vejledninger, hjemmeside, erfa-grupper m.m.

13.50 Erfaringsudveksling i grupper
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

14.15 Kaffe og kage

14.35 Fremtidsperspektiver for fjernvarme
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.30 Afslutning og evaluering
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

15.45 Tak for i dag

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation
Søren Junge Bak, Dansk Fjernvarme

09.30 Introduktion til fjernvarme – hvordan virker fjernvarme
Søren Junge Bak, Dansk Fjernvarme

 • Historie, baggrund og udvikling
 • Produktionsanlæg, ledningsnet og brugeranlæg

Der indlægges pauser undervejs.

12.00 Frokost

12.45 Rammerne for fjernvarme
Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

13.15 Hvad kan Dansk Fjernvarmes sekretariat hjælpe med?
Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

 • Vejledninger, hjemmeside, erfa-grupper m.m.

13.50 Erfaringsudveksling i grupper
Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

14.15 Kaffe og kage

14.35 Fremtidsperspektiver for fjernvarme
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.30 Afslutning og evaluering
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.45 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.