Gå til hovedindhold
Kursus
Administration & Økonomi
Brugerinstallationer
Kun for medlemmer

Leveringsbestemmelser og installationsvejledningen

Kom og lær om bestemmelserne, der blev opdateret i starten af 2023. Du får et godt kendskab til ændringerne – og inspiration til opdatering af jeres egne bestemmelser.

Leveringsbestemmelserne er den vigtigste aftale mellem fjernvarmeselskabet og kunden, og de nye leveringsbestemmelser, der blevet udgivet i starten af 2023 giver selskabet en masse nye redskaber, ikke mindst i forhold til, hvordan ejer/lejer-forholdet, som ofte giver store udfordringer, kan håndteres.

På kurset lærer du blandt andet om, hvilke konsekvenser vedtagelsen af de nye leveringsbestemmelser får for selskabets vedtægter og takstblad.

Alle selskaber, der anvender Dansk Fjernvarmes leveringsbestemmelser, bør lære bestemmelserne at kende, ligesom selskaberne bør have fokus på at få opdateret deres egne bestemmelser, så disse i en omskiftelig tid er så opdaterede som muligt.

Du får desuden indblik i installationsvejledningen, der ligeledes blev opdateret i starten af 2023 – herunder, hvad selskabet særlig skal være opmærksom på, hvis selskabet vælger at bruge installationsvejledningen i stedet for de hidtil gældende tekniske bestemmelser.

Underviserne er Dansk Fjernvarmes konsulenter indenfor jura, revision og teknik.

Er kurset noget for dig?

Kurset henvender sig til dig, som er ansvarlig for aftaleforholdet mellem selskabet og kunderne – uanset, om du er driftsleder, administrativ medarbejder, bestyrelsesmedlem eller andet.

Kurset er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst

Gennemgang af de nye leveringsbestemmelser

  • Hvordan bør selskabet arbejde med de nye bestemmelser?
  • Ændringerne ift. Dansk Fjernvarmes Almindelige bestemmelser fra juni 2018
  • Frist for udtrædelse, udtrædelsesgodtgørelse og evt. differentieret udtrædelsesgodtgørelse
  • Krav til ejeren om sikkerhedsstillelse ved dårlige lejere
  • Forbehold ved f.eks. lavt fast bidrag til lavenergihuse
  • Husejerens ansvar fra soklen og ind
  • Og meget mere

10.30 Pause

10.50 Gennemgang af de nye leveringsbestemmelser fortsat

12.00  Frokost

12.45 Gennemgang af de nye leveringsbestemmelser fortsat

Hvordan implementeres de nye bestemmelser?
Krav om vedtagelse, varsling og anmeldelse.

14.00 Kaffe og kage

14.20 Gennemgang af installationsvejledningen

  • Særlige opmærksomhedspunkter
  • Hvad skal selskabet selv tage stilling til, inden en evt. vedtagelse af installationsvejledningen?

15.15 Afslutning og evaluering

15.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.